Genvinding af biler/Trading

Stena Recycling genvinder alle typer køretøjer og tilbyder løsninger, som kan hjælpe virksomheder med alle slags køretøjsrelaterede restprodukter/affaldstyper. Med næsten 50 års brancheerfaring ved vi, hvordan man skræddersyr effektive og lønsomme helhedsløsninger til eksempelvis autoophuggere.

BILRETUR

Refero som drives af Stena Recycling er et nationalt netværk af autoophuggere omkostningsfri modtagelse til indsamling og genvinding af brugte køretøjer  i Danmark. Vores målsætning er, at man nemt skal kunne finde nærmeste autoophugger og vide, at bilen bliver skrottet miljømæssigt korrekt.

EFFEKTIVE GENVINDINGSLØSNINGER

Med specialistkompetence inden for alle typer køretøjer og egne anlæg kan vi på bedste vis håndtere det farlige affald, der findes i biler, f.eks. spildolie, glykol, oliefilter, opløsningsmidler, airbags og el-bilsbatterier. Vi ordner alle dokumenter og emballage, som kræves i forbindelse med transport af farligt affald.

I samarbejde med dig udarbejder vi en behovsanalyse og forslag til omkostningseffektive løsninger, som sparer både tid og arbejde. Desuden hjælper vi med uddannelse i miljøviden, love og regler, som virksomheden er omfattet af. Vi tager os af alt affald fra virksomheden, uanset om det gælder skrot, farligt affald eller andet affald. Vi gør det på en sikker måde og behandler det efterfølgende på vores egne specialfremstillede anlæg.

Vi har filialer og anlæg placeret i hele Danmark og forsøger at gøre det nemt og trygt for kunder. Du får én kontakt for alle affaldstyper, med bedre overblik over genvindingsarbejdet.

HVAD ER PRISEN PÅ SKROTBILER?

Vi håndterer dagligt store mængder forskellige materialer i hele Danmark. Prisen afhænger af materialets kvalitet og transportafstanden.

  • Del denne side