Forskningssamarbejde

Forskning og udvikling er højtprioriterede områder for os. Vi har en forskningsplatform, der er unik, også set i internationalt perspektiv. Det er nødvendigt, da der er stor mangel på forskning i genvinding. Samarbejde er en forudsætning for at skabe morgendagens genvindingsløsninger, og det har vi fokus på.

Vi samarbejder med en række førende højskoler og universiteter samt ofte også med vores kunder. Vores forskningsnetværk er en ressource for dig som kunde, hvad angår unik viden om materialer og den måde, de bedst indsamles på. Sammen med flere og flere kunder søger vi også forskningsbevillinger til at igangsætte og gennemføre projekter, der giver grundlag for nye genvindingsløsninger.

UNIKT PROFESSORAT I INDUSTRIEL MATERIALEGENVINDING

Vi har i de sidste ni år finansieret et professorat i industriel materialegenvinding ved Chalmers tekniske højskole i Gøteborg. Med dette professorat har vi sammen skabt en unik platform inden for forskning i genvinding. På nogle få år er det lykkedes os at forene et dedikeret professorat, et tværvidenskabeligt kompetencecenter og en national forskerskole, der samler affaldsforskere fra hele Sverige. Det giver ph.d.-studerende mulighed for at se den nødvendige bredde i affaldshåndteringen.

KOMPETENCECENTER

Sammen med forskellige aktører har vi også  etableret forskellige kompetencecentre. I Waste Refinery og Competence Center Recycling er vi stærkt fokuseret på at finde nye praktiske løsninger og energigenvinding af materialer, som ikke kan materialegenvindes. Her kan kunderne også få svar på komplekse spørgsmål om affald. Vi deltager også i Hagainitiativet – et firmanetværk, der arbejder for at reducere erhvervslivets udslip og skabe fokus om klimaspørgsmålet, og i Re:source, et strategisk innovationsprogram.

  • Del denne side