Life Halosep

1280x400_Researchanddevelopment_currentprojects_LIFEhalosep_CompQual80_CompQual80.jpg

Med patenteret teknik skal vi og vores projektpartnere stræbe efter at rense aske fra affaldsforbrændingen, så det kan lægges på lokalt deponi. Projektet er delvist finansieret af LIFE.

PROBLEMASKE RENSES OG GENANVENDES

Produktion af fjernvarme og elektricitet ved affaldsforbrænding er en klimavenlig anvendelse af restmaterialer, der ikke kan materialegenvindes. Ulempen er de store mængder aske, der opstår ved forbrændingen. Alene i Sverige drejer det sig om 150.000 ton aske, der hvert år transporteres langt for at blive lagt på specialdeponi i et nedlagt kalkbrud i Norge.

For at finde en mere miljøvenlig og forhåbentlig rentabel måde at håndtere asken på arbejder vi på det EU-finansierede LIFE-projekt LIFE Halosep sammen med Danmarks største affaldsselskab Vestforbrænding. Hos Vestforbrænding i København bygges et helt nyt anlæg med vores patenterede teknik til rensning af asken. I en særlig proces neutraliseres restprodukterne røggasaske og sur skrubbervæske. Slutprodukterne er renset aske, salt i en vandig opløsning, der kan ledes ud i en beholder, og et metalkoncentrat der kan gå til smelteværker.

PROCESS PROBLEMASKE RENSES OG GENANVENDES

Denne løsning gør det muligt at deponere den behandlede aske lokalt. Den rensede aske opfylder nemlig EU-kravene til lavt saltindhold og indhold af tungmetaller som bly og zink. Vi undersøger også en anden spændende løsning, nemlig at fjerne asken helt fra deponiet og i stedet gøre den til et produkt, der kan erstatte cement i betonproduktion. De igangværende forsøg har vist meget lovende resultater.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

KONTAKT

Erik Rasmussen
Projektleder
Tlf.: +45 5667 9618

SEND E-MAIL

Life Halosep logo

LÆS MERE (ENGELSK)