Ressourcevenligt materialeforbrug

Ressourcevenligt materialeforbrug

Stena Metall koordinerede arbejdet med at udarbejde en forsknings- og innovationsplan for ressourcevenligt materialeforbrug, der tager en helhedsorienteret tilgang til et smartere og mere effektivt materialeforbrug.

REDUCE, REUSE OG RECYCLE

Ressourcevenligt materialeforbrug betyder forebyggelse af affald, mere genbrug, mere materialegenvinding og bedre udnyttelse af produktionsspild ved anvendelse af komponenter og produkter.  I en cirkulær økonomi bruges der effektive systemer til at anvende, genanvende og genvinde tilgængelige ressourcer i samfundet. Ressourcevenligt materialeforbrug betyder effektivisering, og det betyder også øget produktivitet, bedre konkurrenceevne og bæredygtig vækst.

FORMÅLET MED PROGRAMMET:

  • At ligge til grund for forsknings- og innovationssatsninger som eksempelvis det strategiske innovationsprogram på området ressourcevenligt materialeforbrug.
  • Gennem ressourcevenligt materialeforbrug at styrke svensk miljøteknikindustri, fremme innovative, ressourcevenlige materialevalg i industrielle processer, finde nye metoder til design til genvinding og forretningsmodeller til genanvendelse osv.

Sammen har vi formuleret en vision for ressourcevenligt materialeforbrug 2030, der bygger på et grundprincip, hvor hver generation drager nytte af produkter og serviceydelser men herefter fører materialerne tilbage til de kommende generationer.

Der er blevet identificeret seks prioriterede områder, hvor forsknings- og innovationsindsatsen bør koncentreres for at styrke svenske styrkeområder:

1. Samarbejde 
2. Økodesign og ressourceeffektiv produktion 
3. Innovative forretningsmodeller 
4. Teknik og processer til bæredygtig tilbageføring af ressourcer 
5. Bæredygtige forbrugsmønstre 
6. Effektive systemløsninger og styringsmidler

Vil du vide mere? Kontakt: marta.bergfors@stenametall.se

Projektet er delvist finansieret af Vinnova (Svensk).

Slut cirklen sammen med os.

Design med genvinding for øje

Allerede på designstadiet kan et produkt designes med høj genvindingsgrad.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
  • Del denne side
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

KONTAKT

Rikke Helstrup
Stena Resource Manager
Tlf.: +45 20 69 91 92
SEND E-MAIL