Stena Nordic Recycling Center

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

EN PIONER INDEN FOR GENVINDING

I Stena Nordic Recycling håndteres de materialer, der er sværest at genvinde, og det gør vi på flere effektive måder end nogen sinde før. Ressourcer, der tidligere gik tabt, kan nu anvendes til fremstilling af nye produkter eller som energikilder i industrien. Med de store mængder råmaterialer, vi sender retur i kredsløbet, yder Stena Nordic Recycling Center et væsentligt bidrag til den cirkulære økonomi og til et mere bæredygtigt samfund. Genvinding er også med til reducere CO2-emissionerne markant.

Komplekse produkter fra både husholdninger og virksomheder sendes i en jævn strøm ind i anlægget. Disse produkter omfatter computere, telefoner, tv-apparater, biler og lastbiler. De indeholder almindeligvis mange forskellige materialer, og det er en stor udfordring for genvindingsvirksomhederne.

Materialerne bearbejdes i en række teknologisk avancerede processer. Det sker med høj hastighed og størst mulig præcision. Med vores kværne, magneter, sold og sensorer udvinder vi et bredt udvalg af råmaterialer, der sendes tilbage til virksomhederne, både i Sverige og resten af verden.

Det gør Stena Nordic Recycling Center til en pioner inden for genvinding.


30procent_CompQual80.jpg


 

REDUKTION AF AFFALDSMÆNGDEN

Ved genvinding af biler og andre komplekse produkter opstår der altid restaffald, der skal deponeres. Bearbejdningen på Stena Nordic Recycling Center halverer mængden af restaffald til deponi sammenlignet med tidligere anvendte metoder.

 

GENVINDINGSANLÆG

Stena Nordic Recycling Center blev ikke placeret i Halmstad ved et tilfælde. Adgang til et effektivt vej- og jernbanenet samt til havnen giver optimale forhold for transport af materialer til og fra anlægget. Koncentrationen af processerne på ét sted reducerer også CO2-emissionerne.

 

SAMARBEJDE

Samarbejde med kunder, universiteter, leverandører og andre partnere sikrer en løbende udvikling af ny teknologi. Det er vores målsætning på Stena Nordic Recycling Center at udvinde flere anvendelige ressourcer og skabe bæredygtige værdier for både vores kunder og resten af samfundet.

 

STENA RECYCLING LABORATORIET

Hjertet i Stena Nordic Recycling Center er Stena Recycling Lab, der er en vidensbase for genvindingsteknologi og produktudvikling. Her giver vi iværksættere, forskere og studerende adgang til fysiske forsøgsanlæg. Det er det vores målsætning at stimulere og sætte fart på innovation og udvikling af ny teknologi, nye produkter og nye tjenesteydelser.


95%_citat_DK_CompQual80.png


HOVEDPROCESSERNE I STENA NORDIC RECYCLING CENTER

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

FAKTA

  • Anlæggets areal er 433.000 kvadratmeter, det samme som 80 fodboldbaner.
  • Den største produktionshal er 300 meter lang.
  • Genvindingsprocesserne bruger gennemprøvet teknologi kombineret med innovative løsninger.
  • Vores nye proces til genvinding af ædelmetaller fra elektronikprodukter bliver den største af sin slags i Europa. Her bruges der gennemprøvet teknologi kombineret med avanceret sensorteknologi.
  • Nærheden til en havn, adgang til jernbanenettet og den centrale placering i Skandinavien gør Halmstad til det perfekte sted at placere vores industrielle genvindingsanlæg, der kan servicere hele Nordeuropa.