Stena Recycling hjælper med besparelser og miljøfordele for Inovyn

Kemivirksomheden Inovyn i Stenungsund har store ambitioner om ressourcehåndtering af affald og sikkerhed. Virksomhedens motto er "sikker og stabil drift". Mindre affaldsmængder og mere genvinding er en bærende del af virksomhedens miljø- og energiarbejde.

Vores samarbejde med Inovyn omfatter en helhedsløsning, der har medført forbedrede miljøstationer, bedre kildesortering og miljøuddannelse af over 300 medarbejdere. Resultaterne overgik forventningerne! Med os som samarbejdspartner har Inovyn opnået øget effektivitet med deraf følgende besparelser på håndtering af affaldsressourcer.

Da blandet, brændbart affald kunne frasorteres og materialegenvindes, er en omkostning i stedet blevet en indtægt. Samtidig steg genvindingsgraden markant og satte aftryk på miljørapporterne. Med øget kildesortering af træ blev det også muligt at skille sig af med en omkostning.

En online kundeportal giver virksomheden fuldt indblik i affaldsstrømme og økonomi, og det er en hjælp i forbedringsarbejdet og i rapporteringen til myndighederne. Som en positiv bieffekt er samarbejdet og de nye genvindingsrutiner blevet positivt modtaget af medarbejderne, og det har også skabt opmærksomhed i medierne.

Hvert år genereres der ca. 1.500 ton slam, efter at affaldet er passeret gennem rensningsanlægget på Inovyns område. Sammen med os kigger Inovyn på helt nye muligheder for at udvikle håndteringen af slammet. Målet er en løsning, der eliminerer tidskrævende intern håndtering og de mange lastbilstransporter over lange strækninger.

  • Del denne side

300 medarbejdere har fået en miljøuddannelse!

Account og Key Account Afdeling

Kontakt og book et møde i nærheden af dig.

Læs mere