Stena Recycling hjælper med besparelser og miljøfordele for Inovyn

1280x400_Inovyn_CompQual80.jpg

Kemivirksomheden Inovyn i Stenungsund har store ambitioner om ressourcehåndtering af affald og sikkerhed. Virksomhedens motto er "sikker og stabil drift". Mindre affaldsmængder og mere genvinding er en bærende del af virksomhedens miljø- og energiarbejde.

Vores samarbejde med Inovyn omfatter en helhedsløsning, der har medført forbedrede miljøstationer, bedre kildesortering og miljøuddannelse af over 300 medarbejdere. Resultaterne overgik forventningerne! Med os som samarbejdspartner har Inovyn opnået øget effektivitet med deraf følgende besparelser på håndtering af affaldsressourcer.

Da blandet, brændbart affald kunne frasorteres og materialegenvindes, er en omkostning i stedet blevet en indtægt. Samtidig steg genvindingsgraden markant og satte aftryk på miljørapporterne. Med øget kildesortering af træ blev det også muligt at skille sig af med en omkostning.

En online kundeportal giver virksomheden fuldt indblik i affaldsstrømme og økonomi, og det er en hjælp i forbedringsarbejdet og i rapporteringen til myndighederne. Som en positiv bieffekt er samarbejdet og de nye genvindingsrutiner blevet positivt modtaget af medarbejderne, og det har også skabt opmærksomhed i medierne.

Hvert år genereres der ca. 1.500 ton slam, efter at affaldet er passeret gennem rensningsanlægget på Inovyns område. Sammen med os kigger Inovyn på helt nye muligheder for at udvikle håndteringen af slammet. Målet er en løsning, der eliminerer tidskrævende intern håndtering og de mange lastbilstransporter over lange strækninger.

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

300 medarbejdere har fået en miljøuddannelse!