Chr. Hansen – Fra affald til ressource

Hos Chr. Hansen bliver affald indsamlet og genanvendt til nye ressourcer som aldrig før. På bare fem år er genvindingsgraden af de sekundære affaldsfraktioner steget fra 18% til 50%.

FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL

På Chr. Hansens laboratorier i Hørsholm og Avedøre får de også et ugentligt besøg af Stena Recycling, der kigger forbi for at indsamle, mærke og afhente farligt affald. Også her gælder det, at alt, hvad der kan blive genanvendt, bliver det. Metalholdigt farligt affald såsom spraydåser, oliefiltre og batterier bliver sorteret, forbehandlet og efterfølgende sendt til genanvendelse i enten Danmark eller Tyskland. Affald der ikke kan genanvendes til nye materialer bliver brændt på godkendte forbrændingsanlæg og dermed udnyttet til energiproduktion. “Når Stena Recycling indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden”, påpeger Ninkie Bendtsen.

Nature’s No. 1

Med en forretningstrategi, der bærer overskriften Nature’s No. 1, er det ikke overraskende, at bæredygtig genvinding står højt på dagsordenen hos bioscience-virksomheden Chr. Hansen. Gennem de seneste otte år har Chr. Hansen i Danmark samarbejdet med Stena Recycling om at omdanne affald til nye ressourcer. Virksomhedens globale mål er at nå en genvindingsgrad på 40%. Det mål er for længst realiseret i Danmark, og på bare fem år er genvindingsgraden øget fra 18% til 50% for de sekundære affaldsfraktioner såsom plastik, pap og metal. Chr. Hansens primære affaldsstrøm er det såkaldte eluat (flydende restfraktion fra centrifugering mm), som bliver bortskaffet til brug i kunstgødning og biogasanlæg.

Vil du have indsigt i hele kundecasen? Udfyld nedenstående formular.

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Slut cirklen sammen med os.

Design med genvinding for øje

Allerede på designstadiet kan et produkt designes med høj genvindingsgrad.

Læs mere

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
  • Del denne side