Chr. Hansen – Fra affald til ressource

Chr-Hansen-1280x400_CompQual80.jpg

Hos Christian Hansen A/S indsamles og genanvendes affald til nye ressourcer som aldrig før. På blot fem år er genvindingsgraden af se sekundære affaldsfraktioner steget fra 18% til 50%.

FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL

På Christian Hansens laboratorier i Hørsholm og Avedøre får hver uge besøg af Stena Recycling, der løbende sikrer at det farlige affald indsamles, mærkes og afhentes korrekt. Alt hvad der kan genanvendes, bliver genanvendt. Metalholdigt affald såsom spraydåser, oliefiltre og batterier sorteres, forbehandles og sendes efterfølgende til genanvendelse på anlæg. Affald, der ikke kan indgå i nye produkter, bliver brændt af på godkendte forbrændingsanlæg, og dermed udnyttet til energiproduktion. ”Når Stena Recycling indsamler og håndterer farligt affald for os ved vi at det bliver mærket, håndteret og transporteret lovgivningsmæssigt korrekt og at der er styr på sikkerheden”, påpeger Ninkie Bentsen, Chr. Hansen A/S.

Læs hele kundcasen som PDF

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side