dansk supermarked: 90% af alt affald skal genvindes

Problemfrit partnerskab gennem 20 år! Stena Recycling sigter efter at være et vigtigt led i udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Det kan vi opnå gennem proaktive strategier, innovative løsninger og ved fortsat at skabe værdi for kunder via vores ekspertise, tillidsfulde partnerskaber og tilpassede kundeløsninger.

Stena Recycling samarbejde med Dansk Supermarked er bygget på de samme værdier. Gennem mere end 20 år har Stena Recycling udviklet effektive løsninger for Dansk Supermarked til optimering af deres affaldshåndtering og til effektivisering af genvinding af over 40.000 tons pap og plastik hvert år. Et stabilt og fornuftigt samarbejde, der er baseret på gensidig tillid, transparenthed og åben dialog.

Klare mål for fremtiden: 90 % af alt affald skal kunne genvindes i 2018

Dansk Supermarked har i dag en tydelig CSR-strategi og det ambitiøse mål, at deres genvindingsprocent skal ligge på 90% allerede i 2018. Det er her samarbejdet med Stena Recycling har udviklet sig i nye retninger med nye, innovative løsninger, der skal hjælpe virksomheden med at nå deres mål. 

Før var affaldshåndtering ren forretning for Dansk Supermarked, men siden 2014 har de også arbejdet med blødere værdier. Genvinding kan måles, og det giver virksomheden en klar dokumentation for deres handlinger.

Udfordringer skaber nye ideer

Der er mange udfordringer i detailhandlen, som eksempelvis de store mængder af forskelligartet affald, de skarpe lovkrav, logistiske begrænsninger og de mere menneskelige aspekter. Derudover er en af de største udfordringer indenfor detailhandlen den store udskiftning i personale.

Bare i Danmark har Dansk Supermarked mere end 40.000 medarbejdere og en medarbejder-udskiftning på omkring 30% om året. Og så kæmper detailhandlen med pladsmangel, hvilket gør det til en udfordrende opgave for både Dansk Supermarked og Stena Recycling, at nå frem til en fleksibel løsning, der passer alle.

Ingen kender fremtiden, men når vi deler vores erfaring og ekspertise på området, finder vi sikkert de løsninger, der skal til for at nå vores mål”, fortæller Ulrik Lolk fra Dansk Supermarked.

  • Del denne side

Kundehistorie

You must be logged in to submit the form.