20 år med Dansk Supermarked

danks_supermarked_CompQual80.jpg

Ulrik Lolk, der er Head of Goods Not For Resale for Dansk Supermarked, har været med på en god del af de sidste 20 års genvindingsrejse sammen med Stena Recycling. Han har løbende fulgt udviklingen og set, hvordan virksomheden er gået fra en mere praktisk, prisorienteret håndtering af affald til i dag, hvor Danmarks største detailkoncern fører an med ambitiøse CSR-mål.

Genvinding af over 800.000 tons pap og plast

Stena Recycling sigter efter at være et vigtigt led i denne udvikling mod et mere bæredygtigt samfund. Det kan vi opnå gennem proaktive strategier, innovative løsninger og ved fortsat at skabe værdi for kunder via vores ekspertise, tillidsfulde partnerskaber og tilpassede kundeløsninger der sikre bæredygtige forretninger.

Stena Recycling samarbejde med Dansk Supermarked er bygget på de samme værdier. Gennem mere end 20 år har Stena Recycling udviklet effektive løsninger for Dansk Supermarked til optimering af deres affaldshåndtering og til effektivisering af genvinding af over 40.000 tons pap og plastik hvert år. Et stabilt og fornuftigt samarbejde, der er baseret på gensidig tillid, transparenthed og åben dialog. ”Det lange partnerskab har kørt nogenlunde problemfrit, og har dermed frigivet tid og ressourcer til at øge vores forretningers indtjening,” fortæller Ulrik Lolk.

Ledelsen hos Dansk Supermarker har ændret kurs, og der fokuseres ikke længere kun på indtjening og besparelser. I dag har man en tydelig CSR-strategi og det ambitiøse mål er, at deres genvindingsprocent skal ligge på 90% allerede i 2018. Det er her samarbejdet med Stena Recycling har udviklet sig i nye retninger med nye, innovative løsninger, der skal hjælpe virksomheden med at nå deres mål.
Det har Stena Recycling gjort ved altid at stå til rådighed og ved at gøre det muligt at måle mængden af genvinding og teste flere genvindingsmuligheder. Disse data er blevet mere og mere værdifulde for Dansk Supermarked med deres øgede fokus på CSR de seneste år.

Udfordringer nu - nye ideer i morgen

Der er mange udfordringer i detailhandlen. På den ene side de håndgribelige, daglige udfordringer som eksempelvis de store mængder af forskelligartet affald, de skarpe lovkrav, logistiske begrænsninger og de mere menneskelige aspekter. Og på den anden side udfordringerne fra den omkringliggende verden med en voksende befolkning, urbaniseringen, det øgede energibehov og stigende forbrug, der alt sammen påvirker virksomhederne udefra. Nogle af de største udfordringer indenfor detailhandlen er den store udskiftning i personale. Bare i Danmark har Dansk Supermarked mere end 40.000 medarbejdere og en medarbejderudskiftning på omkring 30% om året. Derfor mener Ulrik Lolk, at fremtiden ligger i maskinelt sortering fremfor manuel sortering. Derudover kæmper detailhandlen med pladsmangel, hvilket gør det til en udfordrende opgave for både Dansk Supermarked og Stena Recycling at finde en fleksibel løsning, der passer alle.

Juniorindkøber Tobias Bach Nielsen fortæller, at pap og plast er lette at have med at gøre, fordi disse fraktioner nemt kan omsættes til værdi. Man savner ideer til de fraktioner, der ikke umiddelbart kan tjenes penge på. ”Der, hvor slaget kommer til at stå, er jo netop ved disse sidefraktioner. Vi står med de samme udfordringer som en privatperson, der skulle sortere alt sit affald i forskellige spande.” 

Det stiller enormt store krav til løsningerne fra Stena Recycling. De skal kunne fungere i praksis og være fleksible, så de både kan bruges i store varehuse og små butikker. ”Vi er mere end friske på at få flere nye ideer til genvinding af de mindre affaldsfraktioner,” siger Tobias Bach Nielsen

Bæredygtige transportløsninger 

Stena Recyclings største miljøpåvirkning er transport. Men ved hjælp af avancerede transportsystemer og konstant udvikling af logistikløsninger, bidrager vi til at mindske miljøbelastningen. Stena Recycling har fokus på at mindske transport og arbejder kontinuerlig på at sende så meget pap som muligt direkte til fabrikker i stedet for at samle dem på forskellige filialer rundt omkring i landet. Det giver Dansk Supermarked en klar besparelse og hjælper virksomheden til at bidrage med et forbedret CO2 resultat.

I Sverige ejer Stena Recycling et stort antal jernbanevogne, hvilket er unikt i branchen. Det betyder, at store mængder affaldstransporter med lastbil kan erstattes med tog. I Sverige har det betydet, at mere end 30.000 lastbilstransporter er blevet erstattet af togtransport. Dansk Supermarked kan nu transportere deres pap via tog. Det har medvirket til, at man kan køre med 27,5 tons i stedet for 25 tons. Dvs. at for hver tiende lastbil kører der nu én lastbil mindre, og dermed medvirker Dansk Supermarked til en minimering af Co2 udslippet.

Øget forbrugerbevidsthed

Forbrugerne stiller flere og flere krav til dyrevældfærd, fødevareproduktion og madspild. Og nye emner som emballagespild dukker op i detailhandlen. Det er ikke længere ligegyldigt, hvor mange lag plastik og pap, produkterne er emballeret i. Derfor forventer Dansk Supermarked, at mængden af plastikemballage vil falde, ligesom et materiale som flamingo vil udgå. Der er et voksende fokus på cirkulær økonomi blandt mange forbrugere, og dermed tvinges alle større virksomheder til at tage stilling og gøre deres Triple Bottomline synlig.

(Triple Bottomline eller Den Tredelte Bundlinje er et begreb, der dækker over ikke-økonomiske resultater som de sociale og miljømæssig resultater, der vejer lige så tungt på vægtskålen). ”Man skal afsætte et tydeligt fodaftryk. Og det er noget, Dansk Supermarked tager meget seriøst. Hvis vi skal gøre det, så kan vi lige så godt gøre det rigtigt,” fortæller Tobias Bach Nielsen.

Klare mål for fremtiden: 90 % af alt affald skal kunne genvindes i 2018

Mange virksomheder er netop nu optaget af, hvordan de bruger ny data og viden, der skaber en holdningsændring internt i virksomhederne såvel som i befolkningen. For at nå derhen, er det nødvendigt at have klare mål for fremtiden. Dansk Supermarked valgte på et tidspunkt, at genvindingsprocenten for Danmark skal ligge på 90% i 2018. Genvindingsprocenten er et udtryk for, hvor høj grad af genvinding Dansk Supermarked ønsker af deres samlede affaldsmængde. Vi kalder det ”fra affald til ressource”. Fraktionerne kan måske benyttes som råstof i en andens virksomheds produktionsproces (cirkulær økonomi) eller dele af fraktionen kan frasorteres og genbruges som nye ressourcer.

Før var affaldshåndtering ren forretning for Dansk Supermarked, men siden 2014 har de også arbejdet med blødere værdier. Genvinding kan måles, og det giver virksomheden en klar dokumentation for deres handlinger. ”Vi vil hellere dobbelttjekke de gode resultater, før de offentliggøres. Derfor er den slags dokumentation virkelig værdifuld for os,” fortæller Ulrik Lolk. CSR-delen vinder indpas alle steder, også hos Dansk Supermarked. Her kan Stena Recycling få en endnu større rolle fremover. ”Ingen kender fremtiden, men når vi deler vores erfaring og ekspertise på området, finder vi de løsninger, der skal til for at nå vores mål”, fortæller Ulrik Lolk.

 

Fakta om Dansk Supermarked

Dansk Supermarked er Danmarks største detailkoncern med 51.000 medarbejdere i flere lande og med en kundekontakt, der svarer til 11 millioner besøg per uge. Koncernen har næsten 1.400 butikker fordelt på kæderne føtex, Bilka, Netto og Salling i Danmark samt Netto i Sverige, Tyskland, Polen og UK. Som en af landets største virksomheder har Dansk Supermarked et unikt samfundsmæssigt medansvar, som de tager yderst seriøst.

Konkrete løsninger for Dansk Supermarked

  • Kørsel af varer direkte fra de store varehuse som Bilka eller fra central lager
  • Optimeret logistik bl.a. ved daglig håndtering af varer samt ved at sikre flere direkte læs.
  • Mindre miljøbelastning fra 25 tons til 27,5 tons pr. transport. Derved har vi minimeret Co2 udslippet. For hver tiende lastbil kører der nu én lastbil mindre.
  • Bæredygtig forretning med fokus på miljø. Stena Recycling transporter pap fra Dansk Supermarkeds nettolager via tog.
  • De rigtige afsætningsmuligheder. Stena sikrer, at Dansk Supermarked overholder miljømæssige CSR krav. Dansk Supermarked lægger stor vægt på arbejdsmiljø.
  • Innovative tests. Stena Recycling hjælper Dansk Supermarked med at teste løsninger for at møde nye krav fra kommuner. F.eks. vedr. træ, kasseboner, lovgivning om affald i Sverige, bøjler, plantebakker, strapex, hård plast mm.
  • Forbedret CO2 resultat. Stena Recycling sender så meget pap som muligt direkte til fabrikker i stedet for at samle dem på forskellige filialer rundt omkring i landet. Det giver Dansk Supermarked en besparelse og bidrager med et forbedret CO2 resultat.
Del denne side