Intelligent ressourcehåndtering for Plastal

1280x400_plastal_CompQual80.jpg

Plastal har øget genvindingsgraden og effektiviteten i sin lean-styrede produktion med intelligent miljøarbejde. Det har forbedret deres konkurrenceevne i bilindustrien. Vi leder hele tiden efter forbedringsmuligheder, fortæller Annie Arnold, miljø- og kvalitetskoordinator.

Plastal fremstiller avancerede plastsystemer til biler. I fabrikken i Göteborg arbejder 400 personer på treholdsskift. Produktionen står aldrig stille. Her sprøjtestøber, lakerer og monterer de kofangere, og Volvo er deres største kunde. Og det går stærkt. Medarbejderne bevæger sig metodisk og fleksibelt mellem de forskellige stationer.

LØBENDE FORBEDRINGSARBEJDE

Plastal arbejder aktivt med at forbedre produktionskæden lige fra ressourceeffektivitet i produktionen til affaldshåndtering.

– Lean og 5S anvendes til alt, også affald. De er vores værktøjer til god orden og effektivisering, fortæller Annie Arnold. Du skal vide, hvor du smider ting ud, og hvordan du sorterer alt. Vi vil også have en høj genvindingsgrad.

Miljøarbejdet mærkes tydeligt på fabrikken. Der er nye affaldskort i hele bygningen. Alle affaldstyper er mærket, farvekodet og har forskellige symboler, der viser flowet fra hver arbejdsplads og hele vejen ud til affaldsstationen.

– Affald opstår flere steder i produktionen. Vi har plastaffald og såkaldte PP-plastklumper, et biprodukt fra sprøjtestøbningen, samt kasserede skaller som restprodukt. Ind imellem er vi også nødt til at kassere indkøbte komponenter, og fra lakeringen kommer der malerslam, som vi også skal håndtere. Blød plast er en stor udfordring, ikke mindst fordi komponenter fra vores underleverandører er pakket ind i det.

MILJØSATSNINGEN HAR GIVET RESULTAT

En stor mængde farligt affald er blevet omklassificeret til brændbart og flere typer affald, der tidligere blev brændt, genvindes nu i  dag. På affaldsstationen uden for fabrikken kører gule trucks med affald, der tømmes over i store blå containere. Her finder man også en af markedets største træknusere og nyt udstyr til komprimering. Det giver større kapacitet til håndtering af bølgepap og brændbart affald. De mindskede mængder betyder færre transporter, større genvindingsgrad og reducerede omkostninger. Plastal har på den måde opnået endnu bedre forudsætninger for at klare sig i en branche med hård konkurrence.

– Vi elsker at finde afvigelser. Det er en del af vores tankegang, for så ser vi, hvor det er muligt at foretage yderligere forbedringer, fortæller Annie Arnold. Det kræver effektivitet at være konkurrencedygtig i bilindustrien, at vinde og spare tid og at eliminere alt spild. Det er en fast del af vores hverdag, og det er sådan, vi presser vores omkostninger ned. 

STENA RECYCLING  HJÆLPER PLASTAL MED EN HELHEDSLØSNING

Plastal fik en helhedsløsning til sin affaldshåndtering fra Stena Recycling. Stena Recycling leverer containere, miljøcontainere, beholdere til den interne logistik samt emballage til farligt affald. På affaldsstationen uden for fabrikken er der i dag opsat kraftigere komprimeringsmaskiner, der giver øget kapacitet i håndteringen af træ, bølgepap og brændbart affald. Med hjælp fra Stena Recycling er malerslam, der tidligere var klassificeret som farligt affald, blevet omklassificeret til ufarligt affald, og det går i dag til energigenvinding.

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.