NYT PARTNERSKAB SIKRER GENANVENDELSE AF PLASTPOSER

700x300_varer-leveret-stor_CompQual80.jpg

Stena Recycling og nemlig.com indleder et nyt banebrydende samarbejde på plastområdet der årligt vil sikre genanvendelse af millioner af plastikposer

HVER DANSKER BRUGER 85 PLASTPOSER ÅRLIGT

Hvert år anvender hver dansker i gennemsnit 85 nye plastposer. Det betyder at der årligt sendes ca. 460 mio. - svarende til 9.000 tons plast - nye plastposer i omløb i Danmark. Mange af plastposerne tages i brug når dagligvarer skal fragtes fra butik til hjem. Men langt hovedparten af plastikposerne ender efter en enkel tur eller to på forbrændingsanlæg.

Mens plastposer oftest er foretrukne og funktionelle, er de samtidig kontroversielle. For de hverken genbruges eller genanvendes i nævneværdigt omfang. Det er selvindlysende at dette ikke er miljømæssigt optimalt. Især er det ikke bæredygtigt, når man tænker på de mange år, det tager før plast nedbrydes og atter indgår i naturens kredsløb.

PLASTAFFALD –ET STIGENDE PROBLEM

Vi producerer plast som aldrig før og alle prognoser siger, at den udvikling fortsætter i de kommende år. Desuden er plastposerne yderst ressource- og energikrævende at fabrikere inden de overhovedet kommer i brug første gang. Derfor bela-ster plastposerne kloden dobbelt: up- & downstream. Ikke alene er mængden af plast og dermed plastaffald et omfattende globalt problem. Det er tilmed et stigende problem. Rundt om på kloden er der da også en stigende erkendelse af at man må gøre noget for at dæmme op for mængderne af plastaffald. Det har bl.a. medført at Kina ved årsskiftet sagde stop for import af vestens plastaffald og i Frankrig er salget af lette plastposer nu forbudt.

Hvorfor har genanvendelse af plastposer ikke været prioriteret? Indtil videre har hverken ansvaret, viljen, sorteringssystemerne eller teknologien været til stede for at sikre at udtjente plastposer kunne indgå i plastproduktion.

INNOVATIVT SAMARBEJDE ER VEJEN FREM

Men det ændres der nu på. Et innovativt samarbejde mellem to store private virksomheder, der er førende på hvert sit felt – Nordens ledende recycling virksomhedStena Recycling og det danske onlinesupermarked nemlig.com.

Stena Recycling er med sine 80 års erfaring i forsvarlig affaldshåndtering og 19 danske genvindingscentre stærkt repræsenteret i Danmark. Nemlig.com har siden sin opstart i 2010 opnået en førerposition som Danmarks største onlinesupermarked for dagligvarehandel. De to toneangivende selskabers innovative partnerskab resulterer nu i at millioner af plastposer genanvendes. Stena Recycling og nemlig.com har gennemført et partnerskabsbaseret udviklingssamarbejde, investeret i sorteringssystemer, uddannelse af medarbejdere og udviklet ny teknologi. Partnerskabet - der er pilottestet i Trekantsområdet - sikrer at nemlig.coms plastposer fremover genanvendes.

Om baggrunden for partnerskabet siger nemlig.com

– Vi kan se at vores kunder reagerer positivt på muligheden for at returnere vores klare plastikposer. Som privat ansvarlig virksomhed har vi en forpligtelse til at udvikle og fremme løsninger, der sikrer at plastik fremover kan genanvendes og indgår i en cirkulær økonomi, siger Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i nemlig.com.

ANSVARLIG ONLINEHANDEL

Onlinehandel inden for dagligvareområdet er i kraftig vækst. Nemlig.com rider med på vækstbølgen, og 8 år efter sin etablering er der ca. 800 ansatte i nemlig.com, der leverer dagligvarer til adskillige tusinder danske forbrugere hvert år. Årsagen til at onlinehandlen er på fremmarch skyldes at tid i stigende grad er en knaphedsressource. Ikke mindst mange travle børnefamilier fortrækker at klare købet ind online. Derfor vælger et stigende antal forbrugere at droppe supermarkedskøen og foretage indkøb via deres computere og smartphones. Målt i konkret tid sparer en familie gennemsnitligt 14 arbejdsdag om året ved at handle ind via nettet frem for at købe ind i de traditionelle supermarkeder.

På virksomhedens hovedkontor i Brøndby håber man at kunne accelerere et skift fra konventionel til online dagligvarehandel. Men mens målet om at gøre det nemt, enkelt og tidsbesparende at handle har været den drivende kraft, rækker nemlig.coms ambitioner længere.

FORBRUGERNE ØNSKER BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Med sine mange kunder har nemlig.com dagligt fronten rettet mod forbrugerne. Man mærker hurtigt ændringer i markedet, og en af de tendenser, som nemlig.com oplever er kundernes stigende bekymring over forurening, global opvarmning og plastaffald. Derfor ønsker nemlig.com at gøre sin markedsposition gældende til yderligere at fremme en mere grøn og bæredygtig forbrugeradfærd. I forvejen er bæredygtighed en kernevision hos nemlig.com. Sammenlignet med den øvrige dagligvarebranche køber nemlig.coms kunder i langt større grad økologiske produkter.

Balanceret vækst er således en del af nemlig.coms DNA. Derfor er virksomheden også meget bevidst om at man med en stigende onlinehandel ikke kun sparer forbrugerne for en masse tid, men samtidig også sparer miljøet for unødige ture til supermarkedet. Danske forbrugere kører i dagligvarebutikker 3-5 gange om ugen, og derfor er nemlig.com overbevist om, at fremtidens onlinehandel af dagligvarer kan minimere fremtidens klimaudfordringer og udleder mindre CO2 end den gængse dagligvarehandel.

Ud over at CO2 udledningen sænkes med øget onlinehandel er nemlig.com på tilsvarende vis med til at begrænse omfanget af indpakning. Det skyldes at dagligvarerne på nemlig.coms lagre ikke er i voluminøse og farvestrålende indpakninger. Her er der ingen kamp om forbrugernes gunst og opmærksomhed. Den kæmpes på nettet – ikke i butikkerne. Virksomheden arbejder med leverandører for at fremover at kunne levere flere produkter i enkle standardpakninger. Også det fører til markante miljøgevinster. Nu retter virksomheden sit fokus mod plastmængderne.

– Vi har en klar ambition om at skabe fremtidens bæredygtige supermarked, og med vores hastige vokseværk følger et større ansvar. Vi har mulighed for at præge forbrugernes holdninger og handlemønstre og vi påtager os gerne et samfundsansvar for at fremme en bæredygtig udvikling. Vi giver vi forbrugerne et valg, og derfor tager vi nu dette skridt i samarbejde med Stena Recycling, forklarer Mikkel Pilemand.

FØDEVARER AFLEVERES I PLASTKASSER

I dag transporterer nemlig.coms kundernes varer i plastikkasser. For at sikre leveringen af varerne til kunderne er dagligvarerne pakket i gennemsigtige plastikposer, der rummer de enkelte kategorier: tørvarer for sig, grønt og frugt for sig, kølervarer for sig etc. For hver type af varer følger der dermed en plastikpose med.

Men mange forbrugere reagerer negativt på plast. De så gerne plasten helt afskaffet. Plastposer opfattes i stigende grad som spild og nemlig.com opfordres ofte til helt at begrænse forbruget af plast. Plasten er en vigtig ressource og langt bedre for miljøet end alternativer, så som papir og bioplast, hvilket en undersøgelse fra Miljøstyrelsen konkluderer.

Derfor satte nemlig.com sig for at finde en løsning, hvor plastposerne efterfølgende atter kunne genanvendes. De tog kontakt til Stena Recycling. Stena Recycling er specialister i at skabe værdi gennem genanvendelse.

1 MIA. SEK INVESTERET I HØJTEKNOLOGISK ANLÆG I HALMSTAD

I årtier har Stena Recyclings eksperter udviklet løsninger, der skulle håndtere nye udfordringer. De seneste fire år har Stena Recycling effektivt stået for nemlig.coms øvrige affaldshåndtering. Kunne Stena og nemlig.com i fællesskab levere en løsning på det omfattende plastaffaldsproblem?
Svaret er ja! I løbet af de seneste 5 år har Stena Recycling investeret mere end 1 mia. SEK i et stort teknologisk anlæg i Halmstad på den svenske vestkyst, som også kan håndtere plast. Det nye anlæg forædler materialer til nye ressourcer. Samtidig med at man har et højteknologisk anlæg i ryggen har Stena Recycling en tæt dialog med sine kunder. Her sikrer Stena Reyclings materialeeksperter gennem kvalificeret og proaktiv rådgivning at det bliver nemt og enkelt for kunderne at genanvende affald i det daglige så det omdannes til ressourcer. Større genanvendelse starter dermed altid med at Stena Recyclings medarbejdere er i øjenhøjde med den enkelte kunde. Det gælder også hos nemlig.com

– Vi er en logistikvirksomhed, hvor flow er essentielt. Stena Recycling har hjulpet os med at tilrettelægge vores arbejdsgange, så det er enkelt og nemt at indsamle og sortere plastposerne. Det er en stor værdi for os at Stena Recycling tydeligvis forstår vores forretningsmodel og kan sikre en løsning, hvor den genanvendte plast ender som en ressource for andre virksomheder, siger Mikkel Pilemand.

Når nemlig.coms ansatte har håndteret affaldet tager Stena over i resten af værdikæden. Stena Recycling får det yderligere finsorteret, behandlet, og renset så de forskellige plasttyper på anlægget i Halmstad slutteligt kan omsmeltes til granulat, der derpå atter kan indgå i produktionen af næste generation af plastposer og andre plastprodukter.

VÆRDISKABENDE PARTNERSKABER

Allerede fra dag 1 har Stena Recycling anvendt sin indgående indsigt i teknologier, materialer og markedsmuligheder muliggjort at Stena Recyclings ansatte har givet kvalificeret og operationel rådgivning i hvordan nemlig.com skaber en bæredygtig løsning, hvor både miljømæssige og økonomiske hensyn blev tilgodeset.

– Det nye partnerskab viser at det er muligt at sikre at affald kan skabe værdi. I dette tilfælde sikrer det udviklende samarbejde at plast bliver en værdifuld ressource, der kan indgå i kredsløbet, siger Søren Keller, Produktchef for plast, Stena Recycling.

– Stena Recycling hjælper os med at realisere vores ambitioner om at blive mere bæredygtige. I alle led fra indledende sparring over design af plastikposer, til emballagehåndtering og strukturering af affaldssorteringen har Stena Recyclings høje viden om affaldssortering spillet en aktiv rolle for os. Vi er meget tilfredse med partnerskabet, understreger Mikkel Pilemand.

– Håndteres det korrekt, systematisk og forsvarligt kan vi sikre at den klare plast kan genanvendes til mange formål. Men det kræver et tæt partnerskab at skabe resultater, der både kommer forbrugere, miljøet og virksomhederne til gavn, siger Søren Keller, Stena Recycling. 

Ikke alene inden for plastområdet er affaldsmængderne stigende.Stena Recycling håndterer i forvejen dagligt store mængder af alle former for affald for en bred vifte af virksomheder i ind- og udland. Stenas Recyclings partnerskabsmodel, hvor virksomhedens omfattende know how om ansvarlig affaldshåndtering spiller godt sammen med andre virksomheders ambitioner om at bidrager til en mere bæredygtig verden gennem innovative løsninger.

- Hvis vi vil ændre forbrugernes syn på plastik og gøre materialet til en ressource, så skal vi sammen tage ansvar for hele værdikæden. Via samarbejdet med Stena Recylings tager vi ikke kun ansvar for indsamling af plastposerne, men sikrer at plasten får et helt nyt liv og bliver genanvendt, siger Mikkel Pilemand.

 


Re-think Plastic

Plast er et fantastisk materiale med mange gode egenskaber, der er velegnet til holdbare produkter. Men det gælder om at være omhyggelig i håndtering af plast i hele produktets livscyklus.

Læs mere

GENBRUG AF PLASTIK HAR EN SLUTNING

Plast er et ofte anvendt materiale, der er velegnet til genvinding. I en virksomhed kan plastaffald opstå på flere forskellige måder, men oftest er det en form for brugt emballage eller produktionsspild.

Læs mere

7 udfordringer ved genvinding af plast

Plast er en værdifuld ressource. I dag går størstedelen af plast dog til forbrænding. Men hvis vi forstår plastens forskellige egenskaber, kan vi genvinde langt mere, end vi gør i dag, og skabe en cirkulær økonomi for plast.

Læs mere
Del denne side