Sammen baner vi vejen for bæredygtig forretning

Hver dag i mere end 50 år har Danmarks førende sandstøberi for aluminiumsartikler – Nordsjællands Metalstøberi A/S – smeltet metal leveret af Stena Aluminium AB. Aluminiummet kommer fra gamle bilfælge, cykler og dåser, der sammen med genbrugsmateriale fra støberiets produktion bliver forvandlet til nye bæredygtige produkter til bl.a. lastvogne hos Scania, Volvo og Renault trucks.SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

BÆREDYGTIGHED SOM KONKURRENCEFORDEL

For Nordsjællands Metalstøberi A/S er det i dag ikke nok bare at være kvalitets- og miljøcertificeret, som de selvfølgelig er iht. ISO9001 og ISO14001. For at kunne levere til en række af verdens førende virksomheder, er det en nødvendighed at tænke bæredygtighed ind alle steder i virksomheden. Marianne Strauss, som er adm. direktør og ejer af Nordsjællands Metalstøberi A/S mener, at det både er for kundernes skyld men i allerhøjeste grad også for deres egen og medarbejdernes skyld. ”Vi har alle en forpligtelse til at tænke bæredygtighed ind i hverdagen. Med Stena Recyclings hjælp er vi i gang med at tænke bæredygtighed ind i hele vores værdikæde, hvilket samtidig er med til at differentiere os i forhold til vores konkurrenter” fortæller Marianne.

Det var ikke muligt at øge bæredygtigheden med virksomhedens daværende aftagere af affaldsfraktioner, og desuden havde virksomheden en begrænset indsigt i, hvor affaldsfraktionerne endte. Med Stena Recycling som medspiller blev det muligt at etablere en helhedsløsning, der tog afsæt i netop filosofien om effektiv og bæredygtig genvinding af flest mulige materialer.

FRA 300 TONS AFFALD TIL KILOMETERVIS AF MOTORVEJ

Kernesand er støberiets største affaldsfraktion, og derfor var det et naturligt sted at starte med henblik på at skabe større bæredygtighed. Det var vigtigt at finde en løsning på, hvordan dette kernesand kunne genvindes, da denne fraktion førhen blev kørt på deponi. Stena Recycling skabte en løsning, hvor de 300 tons årligt overskydende kernesand fra støberiets produktion i dag bliver afhentet, transporteret og leveret til NCC Roads hovedsæde. Her genbruges sandet i produktion af ny asfalt til motorvejsbelægning. Nordsjællands Metalstøberi og Stena Recycling baner i ordets bogstavelige forstand sammen vejen for større bæredygtighed.

NØGLEN TIL FORANDRING LIGGER I ÆNDRING AF ADFÆRD

I dag kildesorteres også på mange andre affaldsfraktioner og flere typer er på vej. ”Vi har med hjælp fra Stena Recyclings eksperter fået skabt en adfærdsændring hos vores medarbejdere, så alle i dag kildesorterer korrekt, en viden som vi ikke havde før”. ”I opstartsfasen var Stena Recycling synlige på virksomheden, og informerede og demonstrerede korrekt sortering. Også gamle afdelinger med farligt affald er ryddet op, og her var det en stor hjælp at eksperter rykkede ud og identificerede de forskellige stoffer i vores farlige affald og fik det korrekt mærket og bortskaffet”, fortæller Gregers Braad, teknisk chef og ejer.

”Vi er slet ikke færdige med at udvikle vores bæredygtighed. Jeg er sikker på vi kan neddele i flere affaldsfraktioner og dermed øge genvindingsgraden og vores CSR profil. ”Gennem et stærkt partnerskab mærker vi tydeligt, hvordan økonomi og bæredygtighed kan forenes. Ikke mindst er diverse indberetninger til kommune m.m. blevet væsentlig lettere, idet vi nu kan trække oplysninger direkte fra Stena Recyclings kundeportal, og dermed spare administrationstid og dokumentere sporbarhed i afsætningen” fortæller Gregers Braad afslutningsvis.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Slut cirklen sammen med os.

 

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

“Én fast kontaktperson og kontinuerlig sparring fra eksperter hos Stena Recycling gør en stor forskel, som kan mærkes helt ind i vores kultur.”

 

Nordsjællands Metalstøberi A/S er Danmarks førende sandstøberier for aluminiumsemner og leverer total leverancer til en række af verdens mest succesrige industrivirksomheder. Nordsjællands Metalstøberi A/S er én leverandør, der leverer ét færdigt produkt. I processen indgår sandstøbning, bearbejdning, overfladebehandling, trykprøvning, varmebehandling og montage opgaver, som sparer virksomheder for tid og penge.

Nordsjællands Metalstøberi A/S er kvalitet og miljø ISO 9001 og ISO14001 certificeret, med en stærk holdning til bæredygtighed. De rådgiver allerede i produktudviklingsfasen og hjælper med at finde den bedste og mest rentable løsning for virksomheder. http://www.nord-metal.dk