SBS – Når farligt affald bliver til en ressource

sbs-nar-farligt-affald-bliver-til-en-ressource-1280x400_CompQual80.png

Bremseklodserne på en motorcykel kan betyde forskellen på liv og død. Danske SBS er en af de førende producenter af bremseklodser til motorcykler i Europa. Produktionen genererer affald, som tidligere skulle sendes til deponi. I samarbejde med Stena Recycling er det siden 2013 lykkedes at flytte ca. 150 tons støv fra deponi til genvinding. Det har givet en grønnere profil og besparelser i omegnen af 180.000 kr.

Torben Madsen er COO hos SBS, og forklarer: ”Vi og vores kunder har et stort fokus på sikkerheden. Udvikling af det rigtige friktionsmateriale til bremseklodserne er en slags blackmagic. Det handler jo om et materiale, der skal sikre høj friktion mellem bremseklods og bremseskive, tåle høje temperaturer uden at produktet slides for hurtigt og anvendes under mange forhold. Det er altså ikke noget, man bare lige sætter sammen”. 

Fra deponi til nye ressourcer 

Når SBS forarbejder materialet til klodserne bearbejdes og slibes det, så kvalitetsspecifikationer til produkterne overholdes. Denne proces afgiver støv, der bl.a. indeholder metaller og bindemidler som opsamles via effektive udsugningsanlæg. Det betyder, at støvet klassificeres som farligt affald.  ”Støv kan jo ikke lige sorteres. Så tidligere blev det bare kørt til deponi. Det kostede penge og var ikke i tråd med den miljøprofil, som vi arbejder hen imod”, fortæller Torben Madsen. ”Da vi kom i kontakt med Stena Recycling, foretog de undersøgelser af støvet, og vi blev positivt overrasket, da vi fik resultatet”. 

Karina Larsen fra Stena Recycling er projektleder på farligt affald. Hun fortæller: ”Ud fra en god dialog med SBS om deres affaldsprodukter, vurderede vi, at der kunne være et genvindingspotentiale i deres støvprodukter. Vi udtog derfor prøver af støvet fra deres produktion.  Støvet blev analyseret ud fra forskellige parametre, med særlig fokus på metalindhold. Analyserne viste, at der var et højt indhold af kobber og nikkel – faktisk så højt, at det var værd at genvinde både ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Vores fokus er at hjælpe vores kunder til at genvinde mere af deres affald og derigennem bidrage til, at de flytter deres affald højere op i affaldshierakiet”. 

Vil du have indsigt i hele kundecasen? Udfyld nedenstående formular.

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Slut cirklen sammen med os.

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side