SBS – Når farligt affald bliver til en ressource

sbs-nar-farligt-affald-bliver-til-en-ressource-1280x400_CompQual80.png

Bremseklodserne på en motorcykel kan betyde forskellen på liv og død. Danske SBS er en af de førende producenter af bremseklodser til motorcykler i Europa. Produktionen genererer affald, som tidligere skulle sendes til deponi. I samarbejde med Stena Recycling er det siden 2013 lykkedes at flytte ca. 150 tons støv fra deponi til genvinding. Det har givet en grønnere profil og besparelser i omegnen af 180.000 kr.

Torben Madsen er COO hos SBS, og forklarer: ”Vi og vores kunder har et stort fokus på sikkerheden. Udvikling af det rigtige friktionsmateriale til bremseklodserne er en slags blackmagic. Det handler jo om et materiale, der skal sikre høj friktion mellem bremseklods og bremseskive, tåle høje temperaturer uden at produktet slides for hurtigt og anvendes under mange forhold. Det er altså ikke noget, man bare lige sætter sammen”. 

FRA DEPONI TIL NYE RESSOURCER 

Når SBS forarbejder materialet til klodserne bearbejdes og slibes det, så kvalitetsspecifikationer til produkterne overholdes. Denne proces afgiver støv, der bl.a. indeholder metaller og bindemidler som opsamles via effektive udsugningsanlæg. Det betyder, at støvet klassificeres som farligt affald.  ”Støv kan jo ikke lige sorteres. Så tidligere blev det bare kørt til deponi. Det kostede penge og var ikke i tråd med den miljøprofil, som vi arbejder hen imod”, fortæller Torben Madsen. ”Da vi kom i kontakt med Stena Recycling, foretog de undersøgelser af støvet, og vi blev positivt overrasket, da vi fik resultatet”. 

Karina Larsen fra Stena Recycling er projektleder på farligt affald. Hun fortæller: ”Ud fra en god dialog med SBS om deres affaldsprodukter, vurderede vi, at der kunne være et genvindingspotentiale i deres støvprodukter. Vi udtog derfor prøver af støvet fra deres produktion.  Støvet blev analyseret ud fra forskellige parametre, med særlig fokus på metalindhold. Analyserne viste, at der var et højt indhold af kobber og nikkel – faktisk så højt, at det var værd at genvinde både ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Vores fokus er at hjælpe vores kunder til at genvinde mere af deres affald og derigennem bidrage til, at de flytter deres affald højere op i affaldshierakiet”.   

BÆREDYGTIGHED ER EN GOD FORRETNING

Tidligere sendte SBS årligt 40 tons støv til deponi. Det kostede 1,20 kr. pr. kilo. I dag genvindes 30 tons, med positiv økonomi for SBS. - Så det farlige affald endte med at blive en god forretning for SBS, både økonomisk og ud fra et miljømæssigt perspektiv. 

Torben Madsen er også meget tilfreds med denne løsning: ”Vi får sikkerhed for, at materialet behandles forsvarligt, men også at det farlige affald genvindes – og dermed ender som en ressource. Det er betryggende, ikke bare for os som virksomhed, men for samfundet generelt”. 

STENA SOLUTION - ÈN SAMARBEJDSPARTNER SKABER VÆRDI 

Stena Recycling håndterer ca. 200 tons affald for SBS fordelt på farligt affald, pap og plast, samt jern.  Før 2013 samarbejdede SBS med forskellige affaldsoperatører, der hver især tog sig af de forskellige affaldstyper. Torben Madsen siger: ”Det var faktisk ret tidskrævende at følge op på den enkelte leverandør. Derfor sparer vi en masse tid og administration ved at have en totalløsning fra Stena. Samtidig har vi løbende adgang til statistikker fra Stena. Det giver os et meget fint overblik, og vi kan hele tiden følge med i, at alt går i den rigtige retning. I det hele taget har Stenas viden og kompetencer betydet, at vi har fået en masse konkret vejledning i forhold til håndtering og genvinding af affald. Det letter vores hverdag meget”. 

DE SMÅ TING I HVERDAGEN 

Da samarbejdet mellem SBS og Stena begyndte, var der tre specialister fra Stena, der vurderede og analyserede de enkelte affaldsområder. I dag er det Michael Lykke fra Stena, der står for den overordnede og daglige kontakt til SBS. Michael er dybt involveret i de daglige rutiner hos SBS. Han fortæller: ”En dag undrede jeg mig over, at SBS købte mange nye blå tønder. Da det viste sig, at de skulle bruges til affald, foreslog jeg, at de i stedet købte nogle brugte tønder hos os. - Et lille men godt eksempel på, hvordan vores samarbejde fungerer i hverdagen”. 

SIKKERHED, ARBEJDSMILJØ OG AFFALDSHÅNDTERING 

SBS måler virksomheden på 6 områder – og sikkerhed er det første og vigtigste. Sikkerhed for de ansatte og selvfølgelig for produkterne.  ”Miljø og sikkerhed har topprioritet”Så affalds-håndtering og andre miljøtiltag er i den grad sat på dagsordenen internt”, udtaler Torben Madsen Torben Madsen mener også, at SBS er blevet udfordret positivt i samarbejdet med Stena: ”Vi har løbende måtte forbedre vores interne affaldshåndtering og sikkerhedsprocesser. Det har faktisk affødt ønsker om, at Stena skal afholde en række kurser om optimering af affaldshåndteringen og optimering af sikkerhed – et værdisæt begge parter deler og tager dybt seriøst”. 

DET HANDLER OM VÆRDIER - OG I SIDSTE ENDE BUNDLINJEN 

Alt hvad vi gør, skal jo afspejles i en bundlinje” siger Torben Madsen. ”Vi indgår i denne proces med Stena Recycling af flere grunde. Vi sparer tid, forbedrer vores image og lever op til vores egen målsætning om høj sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Stena har været gode i denne proces. Det har været enkelt, vi har løbende overblik, og vi har fået rigtig god rådgivning”. 

Torben Madsens oplevelse af enkelhed, overblik og god rådgivning ligger i god forlængelse af Stenas værdier: Enkelt, Pålideligt og Udviklende. Karina Larsen fra Stena uddyber: ”Vi gør det enkelt for kunden, fordi vi gør komplicerede løsninger enkle, og vi tager os af alt det lovmæssige. Vi er pålidelige, fordi vi sikrer os, at de, der modtager affaldet, er godkendte til at modtage og behandle det. Endelig er vi udviklende, fordi vi konstant søger efter bedre løsninger. Vi er hele tiden på udkig efter, om der er affald, der kan genvindes – f.eks. når der udvikles nye behandlingsteknikker”. 

SBS’S MILJØPROFIL OG FREMTIDEN

I SBS’s produktudvikling pejler man efter de krav, som kan forventes i fremtiden. Miljøkrav til bremseklodserne er stigende.  I dag er der ikke krav til bremseklodsernes miljøvenlighed.  

Torben Madsen runder af: ”Sagen er jo, at vores produkter spredes over et meget stort område, når der bremses i trafikken. Mængderne er selvfølgelig meget små, men vi påtager os et ansvar, og arbejder som nogle af de første på at udfase brugen af de miljøfarlige stoffer i bremsebelægningen. Det vil optimere vores produktion, styrke en vigtig miljøprofil – og ikke mindst være til gavn for miljøet. Samtidig skal vi fortsat forbedre vores affaldssortering, så der kan genvindes endnu mere, og Stena vil uden tvivl være en vigtig del af denne proces…” 


Håndtering af farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov.

Læs mere

Værdiskabelse

Med Stena Recyclings kvalitetssikrede serviceydelser og produkter skabes der bæredygtige værdier for kunder og partnere og langsigtet lønsomhed for koncernen.

Læs mere
Del denne side