Materialegenvinding

Vi ser affald som en vigtig ressource. Ved at genbruge materialer og lade dem leve videre i nye produkter skaber vi genvinding med stor nytteværdi. Effektiv materialegenvinding reducerer omkostningerne for virksomheder og samfundet overordnet set. Desuden bidrager genvinding af materialer til at reducere klimapåvirkningerne. Lokale restmaterialer bliver til nye globale råvarer. Hvert år indsamler vi store mængder udtjente og tiloversblevne materialer fra vores lokale kunder. Jern- og metalskrot, papir, træ, plast og olie – alt forædles til nye råvarer i vores anlæg og sælges videre til stål- og metalværker, støberier og papirfabrikker i hele verden. De genvundne råvarer anvendes derefter til fremstilling af nye, efterspurgte produkter.

Materialegenvinding