Bio- og energigenvinding samt deponi

Vores eksperter og vores omfattende netværk af afdelinger hjælper med bortskaffelse af organisk og brændbart affald samt resttræ og konstruktionsmaterialer. Ved at sortere og vurdere affaldet omhyggeligt og ved at føre det op ad affaldstrappen gør vi det muligt at forvandle omkostninger til indtægter og at arbejde for en bæredygtig verden.

VI HAR LØSNINGER, DER KAN HJÆLPE MED HÅNDTERING AF...

 • Brændbart affald og træ
 • Glas, gips, gummi, dæk, tekstil og isolering
 • Biologisk affald, fødevarer indpakket i vores STENA BIOKOMP
 • Konstruktionsmaterialer, forbrændingsrester
 • Deponifraktioner
 • Fibersediment fra papirfabrik

TRENDS

 • Øgede omkostninger for usorterede affaldsfraktioner
 • Kunderne stiller krav om ansvarlige leverandører
 • Nationale mål, strammere lovgivning og krav om bæredygtighed påvirker håndteringen af organisk affald, deponi-, bygge- og nedrivningsaffald
 • Kvalitetskravene øges for alle materialetyper for at kunne tilbyde en bæredygtig, stabil og lønsom afsætning

 

 • Del denne side

VIDSTE DU, AT...?

Et ton organisk affald kan fermenteres og blive til nok autogas til, at en gasbil kan køre 1250 km.

Account og Key Account Afdeling

Kontakt og book et møde i nærheden af dig.

Læs mere

Farligt affald gør en forskel for Chr. Hansen

“Når Stena indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden” Ninkie Bendtsen, Mijøkoordinator hos Chr.Hansen

Læs hele casen om Chr. Hansen her