BIO- OG ENERGIGENVINDING AF BIOAFFALD SAMT DEPONI

Bortskaf bioaffald fra eksperterne

Vores eksperter og vores omfattende netværk af afdelinger hjælper med bortskaffelse af bioaffald og brændbart affald samt resttræ og konstruktionsmaterialer. Ved at sortere og vurdere affaldet omhyggeligt og ved at føre det op ad affaldstrappen gør vi det muligt at forvandle omkostninger til indtægter og at arbejde for en bæredygtig verden.

VI HAR LØSNINGER, DER KAN HJÆLPE MED HÅNDTERING AF BLA. BIOAFFALD ...

  • Brændbart affald og træ
  • Glas, gips, gummi, dæk, tekstil og isolering
  • Biologisk affald, fødevarer indpakket i vores STENA BIOKOMP
  • Konstruktionsmaterialer, forbrændingsrester
  • Deponifraktioner
  • Fibersediment fra papirfabrik

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

TRENDS

  • Øgede omkostninger for usorterede affaldsfraktioner
  • Kunderne stiller krav om ansvarlige leverandører
  • Nationale mål, strammere lovgivning og krav om bæredygtighed påvirker håndteringen af deponi, organisk affald samt bygge- og nedrivningsaffald
  • Kvalitetskravene øges for alle materialetyper for at kunne tilbyde en bæredygtig, stabil og lønsom afsætning

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

VIDSTE DU, AT...?

Et ton organisk affald kan fermenteres og blive til nok autogas til, at en gasbil kan køre 1250 km.

REDUKTION AF DEPONI OG FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL for Chr. Hansen

“Når Stena indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden” Ninkie Bendtsen, Mijøkoordinator hos Chr.Hansen

Læs casen om Chr. Hansen