Elektronik

Vi har over 20 års erfaring i kundetilpassede genvindingsløsninger for elektronik fra industri, handel og kommuner. Vi tilbyder alt fra elektronikbure og beholdere til datafortrolighedstjenester, transport og rapportering – alt det for at forvandle elektronikaffald til en ressource med positiv værdi.

DET GØR VI MED ELEKTRONIKAFFALDET

 • Indsamler
 • Transporterer til demonteringsanlægget
 • Frasorterer og demonterer farligt affald (f.eks. batterier, kviksølv og freon)
 • Sorterer og bearbejder manuelt
 • Sorterer og bearbejder mekanisk
 • Fragmenterer sekundære råmaterialer (metal, stål, plast, glas og forædlede materialer)
 • Kvalitetskontrollerer og pakker
 • Leverer til fremstillingsindustrien (close-the-loop)

FAKTA OM ELEKTRONIK

 • Korrekt genvinding gør elektronikaffald til en værdifuld råvareressource
 • Genvinding af 1 freonkøleskab svarer til over 2 ton CO2-udslip – den miljøpåvirkning, der opstår ved produktion af nye råmaterialer og hvis klimaskadelige gasser ikke uskadeliggøres, men bare slippes ud i atmosfæren
 • Antallet af identitetstyverier og andre digitale forbrydelser stiger – vi har løsninger til sikker håndtering af fortrolige informationer

TRENDS INDEN FOR ELEKTRONIK

 • Automatisering og digitalisering giver mere elektronikaffald i industri og handel
 • Øget behov for kontrol med enkle løsninger og håndtering af fortrolige materialer
 • EU-lovgivning betyder skærpede krav til forbehandling og korrekt håndtering i hele værdikæden
 • Del denne side