ELEKTRONIKAFFALD

Tilpasset genbrugsløsning til Elektronikaffald

Vi har over 20 års erfaring i kundetilpassede genvindingsløsninger for elektronik fra industri, handel og kommuner. Vi tilbyder alt fra elektronikbure og beholdere til datafortrolighedstjenester, transport og rapportering – alt det for at forvandle elektronikaffald til en ressource med positiv værdi.

DET GØR VI MED ELEKTRONIKAFFALDET

Hvad sker der med elektronikaffaldet? - det beskriver vi her:

 • Indsamling i en af vores beholdere og containere
 • Transporterer til demonteringsanlægget
 • Frasorterer og demonterer farligt affald (f.eks. batterier, kviksølv og freon)
 • Sorterer og bearbejder manuelt
 • Sorterer og bearbejder mekanisk
 • Fragmenterer sekundære råmaterialer i forbindelse med afhentning af elektronikaffald (metal, stål, plast, glas og forædlede materialer)
 • Kvalitetskontrollerer og pakker
 • Leverer til fremstillingsindustrien (close-the-loop)

Alt bliver håndteret fortroligt og processen er sporbar.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

FAKTA OM GENANVENDELSE AF ELEKTRONIKAFFALD

 • Korrekt genanvendelse af elektronikaffald ender som en værdifuld reressource
 • Genvinding af 1 freonkøleskab svarer til over 2 ton CO2-udslip – den miljøpåvirkning, der opstår ved produktion af nye råmaterialer og hvis klimaskadelige gasser ikke uskadeliggøres, men bare slippes ud i atmosfæren
 • Antallet af identitetstyverier og andre digitale forbrydelser stiger – vi har løsninger til sikker håndtering af fortrolige informationer

TRENDS INDEN FOR BORTSKAFFELSE AF ELEKTRONIKAFFALD

 • Automatisering og digitalisering giver mere elektronikaffald i industri og handel, hvilket stiller større krav til bortskaffelse af elektronikaffald
 • Øget behov for kontrol med enkle løsninger og håndtering af fortrolige materialer
 • EU-lovgivning betyder skærpede krav til forbehandling og korrekt håndtering i hele værdikæden

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Slut cirklen sammen med os.

Kobber Skrot

Aflever dit kobber skrot hos stena recycling og få en god skrotpris på dit kobber

LÆS MERE

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side