PAPIR & PAP: BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG STYRKET ØKONOMI

Genbrug af papir med overkommelig pris

Pap og papir er værdifulde ressourcer, som kan anvendes flere gange, hvis kvaliteten er i top og håndteringen foregår korrekt i alle trin. Vil I også være med til at sikre at pap og papir genvindes, så kontakt din lokale Stena Recycling ekspert her

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Vi har stor ekspertise inden for pap og papir, og vi tilbyder omkostningseffektive løsninger, som genvinder langt størsteparten af det destruerede papir og pap.

Vores løsninger tilpasses jeres rutiner, behov og pladsforhold. Fordi vi har mange års erfaring og stor faglig viden garanterer vi, at det pap og papir, som vi håndterer udnyttes effektivt og miljørigtigt korrekt.

Pappets og papirets råvareværdi optimeres via vores kvalitetsstandarder og procedurer. Det sikrer kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og skaber den bedst mulige økonomiske løsning for jer.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV GENANVENDELSE AF PAPIR

Sammen vurderer vi jeres pap- og papirkvaliteter. Derpå kommer vi med et skræddersyet forslag, som gør sortering, håndtering og genanvendelse af pap og papir så enkel og effektiv som muligt for jer.

Vi sørger for at rutinerne tilpasses jeres forudsætninger, og vi sikrer at I får en kontaktperson til alle spørgsmål og bestillinger.

MAKULERING AF FORTROLIGE DOKUMENTER

Med vores mobile sikkerhedsmakulering har vi også mulighed for sikker indsamling og sikker destruktion jeres fortrolige dokumenter.

FAKTA OM PAPIR OG PAP

  • 80 % af alt brugt papir i Danmark genvindes
  • Energiforbruget er omkring 50 % lavere, når genvundet papir anvendes som råvare sammenlignet med råvarer fra skoven. Det giver store miljøfordele
  • Hvert ton returpapir svarer til 14 træer, og det kan genvindes 6-7 gange, før fibrene er brugt op
  • Genvundet papir anvendes primært til fremstilling af bølgepap, papemballage, avispapir og hygiejnepapir
  • Næsten alle papirprodukter kan fremstilles med et godt resultat af genvundet papir

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side