GENBRUG AF PLASTIK HAR EN SLUTNING

Plast er et ofte anvendt materiale, der er velegnet til genvinding. I en virksomhed kan plastaffald opstå på flere forskellige måder, men oftest er det en form for brugt emballage eller produktionsspild. Vi håndterer begge fraktioner og tilbyder enkel og omkostningseffektiv genanvendelse af jeres plast.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Den indsamlede plast sendes til vores anlæg, hvor vi sorterer, kvalitetssikrer og emballerer plastråvaren, der herefter leveres direkte videre til plastindustrien. Her kan den anvendes til fremstilling af ny plast og nye produkter.

SKRÆDDERSYEDE INDSAMLINGSLØSNINGER

Eftersom de fleste plasttyper ikke kan genvindes sammen, da de har forskellige smeltetemperaturer og egenskaber er det vigtigt med korrekt sortering og indsamling, ellers påvirkes kvaliteten på produkterne som skal produceres når plasten får nyt liv.

En god kildesortering, allerede ved brugerne, sikrer en højere genanvendelse og bedre kvalitet. Derfor tilbyder Stena Recycling kundetilpassede indsamlingsløsninger til bedst mulig plastgenvinding.

De forskellige plastkvaliteter kræver forskellige typer udstyr til indsamling og håndtering for at sikre bedst mulig genvinding.

Både blød og hård plast er egnet til at blive komprimeret for at optimere både transport og transportøkonomi. Vi stiller udstyr til dette til rådighed efter ønske.

GENBRUG AF PLASTIK

Genbrug af plastik er vigtig men har også en slutning. Stena Recycling er specialister i genanvendelse af plast. Stort set alle plastkvaliteter kan materialegenvindes og kan i teorien genvindes uendeligt mange gange. I praksis regner man på grund af forureninger og fugt med, at plast genvindes op til ti gange. Det er naturligvis en stor miljøfordel. De få undtagelser, som ikke kan materialegenvindes, sendes hovedsageligt til varmeværkerne, hvor de energigenvindes i fjernvarmesystemet.

Genvundet plast anvendes til blandt andet:

  • Affaldssække
  • Plastkasser og -kurve
  • Støjhegn
  • Urtepotter
  • Havemøbler

STENA RECYCLING SATSER PÅ GENANVENDELSE AF PLAST

På vores største anlæg i det sydlige Sverige, Stena Nordic Recycling Center, har vi investeret markant i et nyt produktionsanlæg, som vil give os mulighed for at genvinde to typer plastkvaliteter. Den ene genvindingsproces anvender en teknik, som omhandler blød plast (LDPE) til perler, som derefter kan anvendes til produktion af plastposer og affaldssække. Den anden proces rengør, sorterer og findeler plast fra elektronik, så den kan anvendes til andre nye produkter.

Slut cirklen sammen med os.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

DESIGN AF PRODUKTER I PLAST

I designprocessen af nye produkter, er det vigtigt at produktet fremstilles i ét materiale og ikke af flere plasttyper. F.eks. skal en plastflaske designes således, at både flasken og låg er i samme materiale. Såfremt flasken består at flere forskellige plasttyper, som f.eks. plastflasker der benyttes til drikkeyoghurt, kan den ikke genvindes.

Stena Recycling spiller en aktiv rolle i at finde nye plastløsninger. Som medlem af Forum for cirkulær plastemballage under Plastindustrien har vi været med til at udvikle en Design Manual: Genbrug og genanvendelse af plastemballager til privat forbrug.

Manualen kan hentes her

GENANVENDELSE AF PLAST: VIDSTE DU, AT...?

1 kilo plastgenvinding er med til at reducere CO2-udslippet med 2 kilo sammenlignet med, at man anvender helt nye råvarer. 2 kilo CO2-udslip svarer til den miljøpåvirkning, der kommer af at bruge strøm til at støvsuge i 34 timer!