Jern og metal

1280x400_metall_CompQual80.jpg

Har du jern- og eller metalskrot, er det vigtigt at finde en seriøs genvindingspartner, der genvinder jern og metaller på en miljørigtig måde og giver bedst mulig betaling. Vi tilbyder indsamling, men skiller os ud fra andre, fordi vi kan forædle alle typer metaller - og jern. Derudover har vi et stort udvalg af udstyr og beholdere til korrekt sortering. Vi tilbyder regelmæssig afhentning, sikker håndtering og garanterer en god afsætning.

GENANVENDELSE AF JERN OG METAL: DET GØR VI MED MATERIALET

Metalskrot er yderst velegnet til genvinding og kan i princippet genvindes uendeligt mange gange. Det indsamlede jern- og metalskrot sendes enten til vores afdelinger eller fragmenteringsanlæg, hvor det kontrolleres, sorteres og bearbejdes for at opfylde stål- og metalværkernes kvalitets- og indkøbskrav. Derefter forberedes materialerne til den videre levering til vores kunder. Vi leverer kvalitetssikrede råvarer til værkerne, der fremstiller nye produkter, hvorved materialerne får et nyt liv i kredsløbet. Al håndtering sker på vores miljøgodkendte og certificerede anlæg.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Vi sørger for, at der opnås god afsætning af alt det, vi afhenter, og vi har gode kanaler til videresalg af råvarer på verdensmarkedet.

Der er store fordele forbundet med at indsamle og afhentning af jern. Hos omdanner jern og metaller til nye råvarer som kan bruges igen og indgå i en cirkulær økonomi - Både i Danmark og globalt set, sikrer vi sammen et bæredygtigt samfund.

Fakta om jern og metal

Jern

Anvendes til produktion af stål og forædles i stål- og smelteværker, hvor det bliver valset til tyndplader til biler samt lavet til bjælker og rør til eksempelvis broer.

Rustfrit stål

Stål tåler krævende miljøer og anvendes blandt andet til rør i industriprodukter og materialer i vaskemaskiner.

Kobber

Kobber er en effektiv leder af elektricitet og anvendes f.eks. i kabler og andre elektriske og elektroniske produkter.

Aluminium

En god leder af elektricitet med lav vægt. Genvundet aluminium findes i el-ledninger, øl- og sodavandsdåser og flykarosserier.

Trends

  • Store og usikre prisudsving på jern og metal forventes at fortsætte i fremtiden
  • I Europa opstår mere komplekst skrot. De øgede krav til forædling af materialer stiller krav til flere investeringer i anlæg, teknologi og forskning
  • Øgede krav til kontrol af materialer i hele genvindingskæden
  • Jern- og metalskrot er en anvendelig råvare for slutforbrugeren. Kravene til kvalitetssikring og levering bliver hele tiden vigtigere

VIDSTE DU, AT...?

Genanvendelse af metal har mange fordele: Genvinding af 1 ton jern sparer fx over 1 ton CO2-udslip. Aluminium er fortræffeligt at genvinde, da det er energikrævende at fremstille. Genvinding sparer 95 % af energien sammenlignet med fremstilling af aluminium af ny malm.

Slut cirklen sammen med os.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Affaldsløsninger

Sammen skaber vi løsninger til affaldshåndtering, uanset hvilke restmaterialer det drejer sig om.

Læs mere

Opdag den skjulte værdi

Mange af vores kunder bliver overraskede over, at det de ser som ubetydeligt og måske bekosteligt affald, kan blive til en indtægt.

Læs mere
Del denne side

HVAD ER METALPRISEN?

Det er svært at give en præcis metalpris uden at have set materialet. Metalprisen påvirkes af mange faktorer, f.eks. kvalitet, mængde, håndtering og transportafstand. For at hjælpe bedst muligt skal du som erhvervskunde kontakte en Stena Recycling ekspert eller vores kundeservice her.

Er du privatkunde skal du kontakte en af vores Stena Recycling filialer i nærheden af dig.

Find nærmeste her