Papir

Vi tilbyder omkostningseffektive genvindingsløsninger til alle typer papir tilpasset efter kundens behov og pladsforhold. Med mange års erfaring og stor faglig viden garanterer vi, at returpapiret udnyttes effektivt og miljørigtigt. Vores ekspertise garanterer, at papirets værdi som råvare udnyttes bedst muligt, og at det er den bedst mulige økonomiske løsning for dig.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV HÅNDTERING AF RETURPAPIR

Sammen ser vi på, hvilke papirkvaliteter I har i jeres virksomhed, og kommer med et skræddersyet forslag, som gør sortering og håndtering så enkel og effektiv som muligt for personalet. Rutinerne tilpasses de forudsætninger, I har, og I får en kontaktperson til alle spørgsmål og bestillinger.

MAKULERING AF FORTROLIGE DOKUMENTER

Vi tilbyder sikker indsamling og destruktion af fortrolige dokumenter. Med vores mobile sikkerhedsmakulering destruerer vi fortrolige dokumenter ude hos kunden.

DET GØR VI MED PAPIRAFFALDET

  • Indsamler
  • Transporterer til returpapiranlægget
  • Sorterer, kvalitetskontrollerer og presser til baller
  • Leverer til papirfabrikker

FAKTA OM PAPIR

  • Ca 80 % af alt brugt papir i Danmark genvindes
  • Energiforbruget er omkring 50 % lavere, når genvundet papir anvendes som råvare sammenlignet med råvarer fra skoven, og det giver store miljøfordele
  • Hvert ton returpapir svarer til 14 træer, og det kan genvindes 6-7 gange, før fibrene er brugt op
  • Genvundet papir anvendes primært til fremstilling af bølgepap, papemballage, avispapir og hygiejnepapir, men næsten alle papirprodukter kan fremstilles med et godt resultat af genvundet papir
  • Del denne side

Account og Key Account Afdeling

Kontakt og book et møde i nærheden af dig.

Læs mere