Plast

Plast er et ofte anvendt materiale, der er velegnet til genvinding. I en virksomhed kan plastaffald opstå på flere forskellige måder, men oftest er det en form for brugt emballage eller produktionsspild. Vi håndterer begge fraktioner og tilbyder enkel og omkostningseffektiv håndtering. Den indsamlede plast sendes til vores anlæg, hvor vi sorterer, kvalitetssikrer og emballerer plastråvaren, der herefter leveres direkte videre til plastindustrien. Her kan den anvendes til fremstilling af ny plast og nye produkter.

SKRÆDDERSYEDE INDSAMLINGSLØSNINGER

Ud fra virksomhedens forudsætninger og ønsker tilbyder Stena Recycling kundetilpassede indsamlingsløsninger til bedst mulig plastgenvinding. Forskellige plastkvaliteter kræver forskellige typer indsamlingsudstyr og håndtering for at sikre bedst mulig genvinding. Både blød og hård plast er egnet til at blive komprimeret for at optimere både transport og transportøkonomi. Vi stiller udstyr til dette til rådighed efter ønske.

GENVINDING AF PLAST

Stort set alle plastkvaliteter kan materialegenvindes og kan i teorien genvindes uendeligt mange gange. I praksis regner man på grund af forureninger og fugt med, at plast genvindes op til ti gange. Det er naturligvis en stor miljøfordel. De få undtagelser, som ikke kan materialegenvindes, sendes hovedsageligt til varmeværkerne, hvor de energigenvindes i fjernvarmesystemet.

Genvundet plast anvendes til blandt andet:

  • Affaldssække
  • Plastkasser og -kurve
  • Støjhegn
  • Urtepotter
  • Havemøbler
  • Del denne side

VIDSTE DU, AT...?

1 kilo plastgenvinding er med til at reducere CO2-udslippet med 2 kilo sammenlignet med, at man anvender helt nye råvarer. 2 kilo CO2-udslip svarer til den miljøpåvirkning, der kommer af at bruge strøm til at støvsuge i 34 timer!