Ansvarlige relationer

remade_factory_production_1280x400_CompQual80_CompQual80.jpg

Stena Metall-koncernen skal være et forbillede inden for ansvarlig materialehåndtering, og det aktive arbejde med Code of Conduct bidrager til at skabe en bæredygtig værdikæde. Med lokal tilstedeværelse og åben dialog med interessenter bidrager vi til en positiv samfundsudvikling.

At udvikle en cirkulær økonomi kræver, at aktørerne i værdikæden deler det værdigrundlag, at miljømæssige og sociale hensyn skal integreres i forretningsudviklingen. Innovation og teknisk udvikling bliver lettere på et marked, der er frit for markedsbegrænsninger som korruption og lovovertrædelser.

AKTIVT ARBEJDE MED CODE OF CONDUCT

Vores Code of Conduct bygger på  UN Global Compacts-principper om arbejdsret, miljø, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og kommunikeres ud til både medarbejdere og forretningspartnere for at sikre, at vi alle har et fælles syn på disse områder gennem hele værdikæden.

Læs mer

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side