Eksterne faktorer

Stena Recycling fokuserer på de eksterne faktorer der påvirker os selv, kunder og andre interessenter, så vi på langt sigt kan bidrage til samfundsansvaret. Det større behov for råvarer på det globale marked og den hurtige tekniske og digitale udvikling er af særlig betydning, ligesom det er nødvendigt at reducere de negative påvirkninger. Det kræver løbende investeringer at forberede sig på forandringerne, men udviklingen giver også mulighed for, at alle parter kan samarbejde, udvikle nye forretningsløsninger og tage ansvar på vejen mod en cirkulær økonomi.

1. GLOBALE FORHOLD

 • Øget behov for råvarer
 • Klimapåvirkninger
 • Digitalisering med øget hastighed inden for robotisering, teknisk udvikling og informationstilgængelighed.

2. INITIATIVER SOM FØLGE AF GLOBALE FORHOLD

 • FN's  verdensmål 2030
 • EU Cirkulær Økonomi Pakke 2018
 • Europa 2020, EU's strategi for vækst og beskæftigelse

Vi analyserer løbende den globale udvikling og det, der sker lokalt,. Det er også vigtigt at analysere initiativer som FN's  verdensmål 2030 (SDGérne) og internationale aftaler for at imødegå udfordringer omkring klima, kemikalier og ressourcer. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i realiseringen af de globale mål for 2030 og andre mål, der er fastlagt i globale regelsæt.

3. LOVGIVNING OG STANDARDER

 • Regler og miljøkrav for genvinding/affaldshåndtering
 • Lovkrav om brug af kemikalier i produkter
 • Regler om producentansvar
 • Lokale regler og krav

4. FORANDRET ADFÆRD HOS VIRKSOMHEDER OG FORBRUGERE

 • Øget fokus på deleøkonomi
 • Genbrug
 • Miljøbevidsthed
 • Del denne side
Er du kunde hos Stena Recycling i dag?*

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.