Eksterne faktorer

eksternefact1000x440_CompQual80.png

Hos Stena Recycling fokuserer vi på de eksterne faktorer, der påvirker os selv, vores kunder og andre interessenter, så vi på langt sigt kan bidrage til samfundsansvaret. Det større behov for råvarer på det globale marked og den hurtige tekniske og digitale udvikling har en særlig betydning, ligesom det er nødvendigt at reducere de negative påvirkninger. Det kræver løbende investeringer at forberede sig på forandringerne, men udviklingen giver også mulighed for, at alle parter kan samarbejde, udvikle nye forretningsløsninger og tage ansvar på vejen mod en cirkulær økonomi.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

De eksterne faktorer, som har stor betydning for målet om en bæredygtig verden med mindre brug af råvarer. Det er også disse faktorer, som du bør forholde dig til, når du ønsker at arbejde hen imod en mere bæredygtig agenda.

1. GLOBALE FORHOLD

De globale forhold kan virke uoverkommelige, men uanset hvordan vi vender og drejer det, så har dine valg betydning for det samlede globale udfald. 

 • Øget behov for råvarer
 • Klimapåvirkninger
 • Digitalisering med øget hastighed inden for robotisering, teknisk udvikling og informationstilgængelighed.

Ved producere miljøbevist og vælge genanvendelige materialer til kan vi i mange tilfælde erstatte behovet for nye råvarer. 

2. INITIATIVER SOM FØLGE AF GLOBALE FORHOLD

 • FN's  verdensmål 2030
 • EU Cirkulær Økonomi Pakke 2018
 • Europa 2020, EU's strategi for vækst og beskæftigelse

Vi analyserer løbende den globale udvikling og det, der sker lokalt. Det er også vigtigt at analysere initiativer som FN's  verdensmål 2030 (SDGérne) og internationale aftaler for at imødegå udfordringer omkring klima, kemikalier og ressourcer. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i realiseringen af de globale mål for 2030 og andre mål, der er fastlagt i globale regelsæt.

3. LOVGIVNING OG STANDARDER

Lovgivningen skærpes løbende, og derfor er det af stor betydning at tage den faktorer med sig, når du sætter din mål om f.eks. genvindingsgrader eller udledningen af CO2.

 • Regler og miljøkrav for genvinding/affaldshåndtering
 • Lovkrav om brug af kemikalier i produkter
 • Regler om producentansvar
 • Lokale regler og krav

4. FORANDRET ADFÆRD HOS VIRKSOMHEDER OG FORBRUGERE

I takt med at samfundet ændrer sig og bliver mere miljøbevidst, kommer vi ikke udenom, at medarbejdere og forbrugere stiller højere krav til en virksomheds indsats, når det gælder bæredygtighed. Vi oplever...

 • Øget fokus på deleøkonomi
 • Genbrug
 • Miljøbevidsthed

Har du ovenstående eksterne faktorer med dig i din strategi for øget bæredygtighed, er dit fundament godt. Målet om en miljøbevist og bæredygtig virksomhed kan være udfordrende.

Med mere end 80 års erfaring har Stena Recycling den ekspertviden, som kan hjælpe dig i gang eller med nå endnu længere med dine målsætninger. 

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side