Ressourceeffektivitet

640x400_stenaaluminium_0662_CompQual80_CompQual80.jpg

Stena Metall-koncernen bestræber sig på at have et bæredygtigt ressourceforbrug. Materialegenvindingen stiger og energiforbruget falder takket være forbedrede arbejdsmetoder og nye teknikker. Med mere effektive processer forbedres både lønsomhed og koncernens klimaaftryk.

Koncernen har i flere år haft et struktureret forbedringsarbejde. Forretningsområdet Recycling var først ude med et samlet og lean-inspireret program for at opnå en mere effektiv produktion. Programmet, der kaldes Stena Way of Production (SWOP), blev indført i 2013 og er siden da blevet udviklet og implementeret i flere andre forretningsområder. Dette program er også blevet implementeret ude i filialerne under navnet Stena Way of Branches (SWOB).

Programmet har fokus på løbende forbedringer med en harmoniseret arbejdsmetode, der har bidraget til, at Stena Metall-koncernen i dag er en mere lærende organisation, der arbejder sikrere og mere omkostningseffektivt.

SYSTEMATIK GIVER MINDRE UDSLIP

Vi arbejder systematisk med proces- og energieffektiviseringer ved hjælp af ambitiøse målsætninger, kortlægning og opfølgning. I Stena Recycling arbejdes med energistyring under ISO 14001 og har med netop dette tiltag kunnet reducere elforbruget med 4 procent pr. år de senest 2 år. I koncernen stiger andelen af vedvarende energi, blandt andet ved at bruge el fra vandkraft og ved at analysere muligheden for at øge forbruget af fossilfrie drivmidler i arbejdsmaskinerne.

MINDRE PÅVIRKNINGER MED OPTIMERET TRANSPORT

Koncernens transporter er en betydelig kilde til udslip. Men ud fra et livscyklusperspektiv er den totale miljøpåvirkning på trods af transporterne meget lavere, end hvis man havde produceret råvaren af helt nye råvarer. Selskabet bestræber sig på at samordne og effektivisere sine transporter og sit ressourceflow. Selskabet har størst mulighed for at reducere antal transporter i værdikæden for leverancer mellem selskabets egne anlæg. Som stor aftager af transportydelser har Stena Recycling kunnet reducere udslippet pr. transporteret ton. I Sverige er udslippet pr. ton håndteret materiale blevet reduceret med 45 procent siden 2008.

Læs mere

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side