Rolle i den cirkulære økonomi

role-in-the-circular-economy-1280x400_CompQual80.jpg

Hos Stena Recycling arbejder vi dagligt for at udvikle og fremme cirkulær økonomi. I tæt dialog med myndigheder i ind- og udland, større og mindre industrikunder og samarbejdspartnere fra alle brancher reducerer vi sammen klimapåvirkningerne og forbedrer ressourceudnyttelsen.

SAMMEN FREMMER VI GRØN OMSTILLING

Det kommer både nutiden og fremtiden til gavn at vi styrker samarbejdet og at vi forbinder praktisk viden om at fremme genanvendelsen af råvarer og ressourcer.

Uanset om det handler om plast, jern, elektronik eller noget helt fjerde forudsætter genanvendelse indsigt og at materialerne konstant har så høj kvalitet som muligt, så længe som muligt.

Høj kvalitet bygger på grundig og forsvarlig sortering og effektiv håndtering i alle trin. Stena Recycling har mere end 80 års ekspertise i ansvarlig, forsvarlig og effektiv affaldshåndtering. Vi er samtidig vant til at stille vores dybe know how inden for alle trin af affaldshåndtering til rådighed for virksomheder, der ønsker at reducere ressourcespildet.

Det er årsagen til at vi løbende investerer i innovativ teknologi, forskning og kompetenceudvikling. Dermed fremmer vi materialeinnovationen, så anvendte ressourcer i stigende grad indgår i fremtidens produkter. Det danner grobund for at nye, bæredygtige forretningsmodeller kan se dagens lys.

Vi tror på at klimaforbedringer forudsætter internationalt samarbejde, vilje, dialog og et stærkt netværk af viden. Samtidig er ambitionen om tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere væsentlig for os.

Derfor er vi i dag mere end 3.000 ansatte fordelt på 200 afdelinger i ti lande. Det stærke netværk sikrer industrivirksomheder, der også vil styrke den grønne omstilling nem adgang til den seneste viden og eksperter.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?

I en cirkulær økonomi bevares værdien af produkter og materialer, så længe som muligt. Affald og ressourceforbrug minimeres, og ressourcer bevares i økonomien, når et produkt har nået slutningen af sin livscyklus, for at blive brugt igen og skabe yderligere værdi.

For at sikre en bæredygtig vækst i EU skal vi bruge vores ressourcer på en smartere og mere bæredygtig måde. Det er åbenlyst, at den lineære model for økonomisk vækst ikke længere passer til behovene i et globalt moderne samfund. Vi kan ikke bygge vores fremtid på brug-og-smid-væk-modellen. Mange naturressourcer er begrænsede, og vi skal finde en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde at bruge dem på.

Fra den Europæiske kommissions pakke om cirkulær økonomi, der blev vedtaget i december 2015.

Affaldstrappen er en model, der graduerer forskellige måder at håndtere – og minimere – affald på. Jo højere oppe ad trappen affaldet kommer, jo højere værdi har det. Affaldstrappen er baseret på et EU-direktiv og er en bærende tanke i den cirkulære økonomi.

 

STENA RECYCLING KONCERNEN HAR EN STÆRK LOKAL TILSTEDEVÆRELSE.