VORES ROLLE I DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

role-in-the-circular-economy-1280x400_CompQual80.jpg

Hos Stena Recycling arbejder vi dagligt for at udvikle og fremme cirkulær økonomi. Det sker i en tæt dialog med myndigheder i ind- og udland, større og mindre industrikunder samt samarbejdspartnere fra alle brancher. I fællesskab reducerer vi klimapåvirkningerne og forbedrer ressourceudnyttelsen.

CIRKULÆR ØKONOMI-MODEL - HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?

Har du helt styr på, hvad lineær og cirkulær økonomi er? Ved lineær økonomi udvindes ressourcer fra jorden, og der produceres, forbruges og smides ud. Men i cirkulær økonomi befinder ressourcerne sig i et kredsløb, hvor de hele tiden genanvendes.

SAMMEN FREMMER VI DEN GRØNNE OMSTILLING

Danmark, og resten af verden, er nødsaget til at se på en lineær og cirkulær økonomi for ikke at opbruge alle klodens ressourcer.

Det kommer både nutiden og fremtiden til gavn, at vi styrker samarbejdet med myndigheder, industrikunder og samarbejdspartnere, og at vi forbinder praktisk viden om at fremme genanvendelsen af råvarer og ressourcer.

Uanset om det handler om plast, jern, elektronik eller noget helt fjerde, forudsætter genanvendelse indsigt, og at materialerne konstant har en så høj kvalitet som muligt, så længe som muligt.

STENA RECYCLINGS ROLLE

Høj kvalitet bygger på en grundig og forsvarlig sortering og effektiv håndtering i alle trin. Stena Recycling har mere end 80 års ekspertise i en ansvarlig, forsvarlig og effektiv affaldshåndtering.Vi er samtidig vant til at stille vores dybe knowhow - inden for alle trin af affaldshåndtering - til rådighed for de virksomheder, der ønsker at reducere ressourcespild.

Det er årsagen til, at vi løbende investerer i innovativ teknologi, forskning og kompetenceudvikling. Dermed fremmer vi materialeinnovationen, så anvendte ressourcer i stigende grad indgår i fremtidens produkter. Det danner grobund for, at nye, bæredygtige forretningsmodeller kan se dagens lys.

Vi tror på, at klimaforbedringer forudsætter internationalt samarbejde, vilje, dialog og et stærkt netværk af viden. Samtidig er ambitionen om en tæt dialog med kunder og samarbejdspartnere et væsentligt element for vores virksomhed.

Derfor er vi i dag mere end 3.000 ansatte fordelt på 200 afdelinger i 10 lande. Det stærke netværk sikrer industrivirksomheder, der også vil styrke den grønne omstilling, en nem adgang til den seneste viden og eksperter.

FORRETNINGSMODELLER I CIRKULÆR ØKONOMI

Der findes mere end én cirkulær økonomi-model. Her får du et kort overblik over de seks typer:

 • Serviceprodukter

  Du har ejerskabet af dit produkt, men sælger produktets services og funktioner. Eksempel: Du tilbyder tøjvask frem for at sælge vaskemaskiner.

 • Deleøkonomi.

  Både privatpersoner og virksomheder kan anvende dit produkt, f.eks. biler, boliger og maskiner.

 • Forlænget levetid

  Fokus på bl.a. holdbare materialer, og at produktet kan adskilles, så delene kan udskiftes. Det omfatter eksempelvis mobiltelefoner, vaskemaskiner og flyvemaskiner.

 • Genanvendelse

  Fokus på genanvendelse af ressourcer eller energi, f.eks. metalskrot fra en bil, der anvendes til nye produkter.

 • Cirkulære værdikæder

  Gennem et samarbejde i hele værdikæden sikrer din virksomhed, at alle jeres materialer og affald er uskadeligt. Der findes både vugge til vugge-princippet og industriel symbiose.

 • Tilbagetagning

  Dette er relevant, hvis du ønsker at reparere og sælge dit produkt på ny eller vil genanvende materialerne til nye produkter. Dette omfatter eksempelvis pantordninger.

Hvilken cirkulær økonomi-model hører din virksomhed under? Kontakt Stena Recycling - så hjælper vi jer.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?

I en cirkulær økonomi bevares værdien af produkter og materialer, så længe som muligt. Affald og ressourceforbrug minimeres, og ressourcer bevares i økonomien, når et produkt har nået slutningen af sin livscyklus, for at blive brugt igen og skabe yderligere værdi.

For at sikre en bæredygtig vækst i EU skal vi bruge vores ressourcer på en smartere og mere bæredygtig måde. Det er åbenlyst, at den lineære model for økonomisk vækst ikke længere passer til behovene i et globalt moderne samfund. Vi kan ikke bygge vores fremtid på brug-og-smid-væk-modellen. Mange naturressourcer er begrænsede, og vi skal finde en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde at bruge dem på.

Fra den Europæiske kommissions pakke om cirkulær økonomi, der blev vedtaget i december 2015.

Affaldstrappen er en model, der graduerer forskellige måder at håndtere – og minimere – affald på. Jo højere oppe ad trappen affaldet kommer, jo højere værdi har det. Affaldstrappen er baseret på et EU-direktiv og er en bærende tanke i den cirkulære økonomi.

 

STENA RECYCLING KONCERNEN HAR EN STÆRK LOKAL TILSTEDEVÆRELSE.