Værdiskabelse

1280x400_Stena_Malmo_Hamn_skiss_190_CompQual80_CompQual80.jpg

Med selskabernes kvalitetssikrede serviceydelser og produkter skabes der bæredygtige værdier for kunder og partnere og langsigtet lønsomhed for koncernen. En effektiv, innovativ håndtering af ressourcer bidrager til at styrke kundernes eget bæredygtighedsarbejde og gavner desuden samfundet. Koncernens forsknings- og udviklingsarbejde, hvor man i samarbejde med kunder, universiteter og andre samarbejdspartnere udvikler og leverer løsninger til en fremtid med cirkulær økonomi, giver en unik mulighed for at skabe værdi i fremtiden.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Genvinding spiller en stor rolle i udviklingen i retning af en cirkulær økonomi og skaber store værdier gennem hele værdikæden: fra produktdesign til genvinding og levering af råvarer tilbage til industrien.

Koncernens genvindingsselskaber har som målsætning at finde de mest ressourceeffektive og værdiskabende måder at udnytte kundernes restprodukter og øge andelen af materialer, der kan anvendes som nye råvarer. Resultatet er flere miljøfordele, og at kunden samtidig styrker sit miljøarbejde og sin lønsomhed. Stena Nordic Recycling Center, Nordens mest moderne genvindingsanlæg, blev indviet i 2017. Anlægget er resultatet af en omfattende procesudvikling, der gør, at kundernes ressourcer kan udnyttes endnu mere effektivt.

INNOVATIVE SERVICEYDELSER OG PRODUKTER FOR STØRRE RESSOURCEEFFEKTIVITET

I løbet af regnskabsåret 2016/2017 er der kommet øget fokus på at komme endnu tidligere ind i kundens værdikæde ved hjælp af flere nye serviceydelser.  Med serviceydelsen Design til Genvinding tilbyder vi demonteringsanalyser og rådgivning om, hvad  der skal gøres for at fremme genvinding allerede i konstruktions- og designfasen. 

Genbrug er en vigtig del af den den cirkulære økonomi og endnu et trin på affaldstrappen. I dialog med kunder, der leverer elektronikaffald, er der udviklet nye områder, der er egnede til genbrug. Et eksempel er processorer og andre computerkomponenter.

Den digitale transformation giver muligheder for at udvikle nye serviceydelser og øget samarbejde med kunderne. En cirkulær økonomi kræver øget transparens mellem parterne, og med videndeling skabes der større viden om kundens virksomhed og muligheder for at bidrage til deres bæredygtighedsarbejde. Mange af Stena Recyclings kunder anvender i dag en kundeportal med blandt andet affaldsstatistik, der giver dem ny viden om affaldsstrømme og grundlag for strategiske beslutninger om forbedringer.

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF PRODUKTER OG PROCESSER

I 2016 blev det nye selskab New Ventures (Engelsk) grundlagt, og det har til opgave at identificere og udvikle nye forretningsmuligheder, fx for at opfylde et kundebehov. Det første produkt, der skal lanceres, er Repur fundamentpladen (Svensk), et unikt produkt der fremstilles af genvundet polyuretan fra isoleringen i kasserede køleskabe. Fundamentpladen anvendes til isolering og affugtning af bygninger. Repur er et godt eksempel på det vigtige arbejde med at omklassificere affald til produkt.

Et eksempel fra Stena Recycling er ProFuel, hvor man fremstiller energirigt brændsel af en affaldsfraktion, der tidligere har været svær at håndtere, og hvor dele af materialet blev deponeret. ProFuel leveres som pellets og kan anvendes af energiintensive industrier i stedet for helt nyt brændsel eller til produktion af fjernvarme og el. I løbet af regnskabsåret har Heidelberg Cement testet ProFuel i deres produktion af cement, og det hjælper dem med at udvikle deres bæredygtighedsarbejde at erstatte fossilt brændsel med genvundet brændsel. Under en vellykket storskalatest blev 50 ton ProFuel bearbejdet i Chalmers forgasningsanlæg. Resultatet viste, at ProFuel i fremtiden kan anvendes som råvare i produktionen af ny plast.

FORSKNING I FREMTIDENS RESSOURCEHÅNDTERING

Nye produkter og materialer medfører højere krav til producenterne, men også til genvindingsvirksomheder, der skal være et skridt foran. Ved at analysere trends kan man udvikle metoder til fremtidens genvinding og skabe endnu mere værdi. Samarbejdet med højere læreanstalter og universiteter er nøglen i dette arbejde. Stena Metall samarbejder med flere førende højere læreanstalter og universiteter, og ofte er kunden også direkte involveret i forskningsprojekterne.

Ved Chalmers tekniske højskole i Göteborg (Svensk) har Stena Metall-koncernen oprettet et professorat i industriel materialegenvinding og har derigennem etableret en forskningsplatform, der er unik set ud fra et internationalt perspektiv. Professoratet har fejret tiårs jubilæum. I 2017 var professoratet besat af to professorer og ti ph.d.-studerende i forskellige projekter og arbejder.

FOKUS PÅ KVALITET OG SERVICE

Der er fokus på kvalitet og leveringssikkerhed inden for alle forretningsområderne. Arbejdet starter hos kunderne på grundlag af deres behov for sikrede produkter og serviceydelser. 

For at styrke ekspertisen inden for de enkelte materialetyper yderligere har Stena Recycling i årets løb etableret flere materialecentre. Her samles ekspertisen ikke kun om materialets iboende kvaliteter, men også om logistik og teknik. Med en større mængde materialer på samme sted kan man investere i endnu bedre teknik og øge materialeværdien. Et eksempel er en aluminiumkvalitet, der nu kan leveres direkte til primærværket for på den måde at opfylde en kundes bæredygtighedsmål om i højere grad at anvende genvundne råvarer i sin produktion.

FOKUS PÅ VÆRDISKABELSE

  • Udvikle nye områder, der er egnede til genbrug.
  • Finde nye produkter, der kan omklassificeres fra affald til produkt.
  • Fortsætte projekter, der skal øge materialegenvindingen af plast.
  • Arbejde for endnu mere effektiv materialegenvinding og øget genvinding af litium-ion-batterier.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

Ressourcevenligt materialeforbrug

Ressourcevenligt materialeforbrug – sådan fornyr vi svenske styrkeområder, er udviklet i samarbejde med producenter, genvindingsvirksomheder, offentlige aktører og akademier med det formål at udvikle en helhedsløsning til mere intelligent og effektivt materialeforbrug, der styrker den svensk konkurrenceevne.

Læs mere