Verdensmål

Stena Recycling forædler ressourcer og leverer nye råvarer til industrier. Bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning, og vores arbejde er baseret på viden og mange års materiale- og teknisk erfaring, dialog med interessenter og Code of Conduct.

Den private sektor er afgørende for at opfylde FN's 17 globale bæredygtighedsmål, de klimamål, der blev vedtaget på COP21 og EU's vision om cirkulær økonomi. Her spiller Stena Recycling en vigtig rolle med sin ekspertviden inden for ressourcespørgsmål, affaldsminimering, design til genvinding, moderne affaldshåndtering, investeringer i ny teknik samt forskning og udvikling. Sammen øger vi værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger.

Flere af FN's nye bæredygtighedsmål kræver fokus på genvinding med højere genvindingsgrad, sikker håndtering af farligt affald og afgiftning af kredsløbet. Vi har direkte indflydelse på flere af disse mål og særligt på disse fire:

Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur

Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Mål 12: Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

Mål 13: Bekæmpelse af klimaforandringer

Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund Mål 12: Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion Mål 13: Bekæmpelse af klimaforandringer

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

Stena Recycling A/S er sammen med 21 andre virksomheder i projektet ”FN’s verdensmål – fra filantropi til forretning”.

Stena Recycling A/S giver restmaterialer og affald nyt liv som råvarer til nye produkter og vejleder sine kunder om at nedbringe spild og affald. Set ud fra en miljømæssig vinkel er det rigtig godt, men som forretning risikerer de populært sagt at sejre sig selv ihjel. Med direktør Ulf Arnessons ord er målet med projektet "at videreudvikle forretningsmodellen med afsæt i FN’s verdensmål” og gøre bæredygtighed til forretning.

Læs mere