Virksomhedens Code of Conduct

VI PASSER PÅ HINANDEN

Stena sfæren er baseret på værdier, som altid vil være en del af virksomhedens fundament og danner grundlaget for alle vores aktiviteter. At passe på hinanden er en vigtig del af vores værdier.

KLARE RETNINGSLINJER FOR DET DAGLIGE ARBEJDE

Vores måde at drive virksomhed på, møde vores omverden med respekt samt værne om menneskerettigheder og miljø har bidraget til vores førende position.

Stena Recycling spiller i dag en central rolle i udviklingen inden for de forretningsområder og på de geografiske markeder, hvor vi er aktive. At vi har opnået denne position skyldes ikke kun, at vi er på forkant med moderne, effektiv genvindingsteknik. En stor del af forklaringen på vores virksomhedssucces ligger i, at vi handler i overensstemmelse med vores forretningsprincipper på en miljøvenlig og socialt ansvarlig måde. Det er formuleret i vores Code of conduct.

Dan Sten Olsson, hovedaktionær i Stena Metall-koncernen: "Hver dag forventer vores kunder, medarbejdere, leverandører, finansfolk, samfundet og andre interessenter, at vi skal opfylde vores løfter og indfri de forventninger, vi direkte eller indirekte kan have givet dem. Omgivelserne satser på, at vi satser på dem. I sidste ende lever vi i et partnerskab, hvor produktiviteten bestemmes af den tillid, vi opnår gennem vores handlinger i vores relationer."

Vores Code of Conduct definerer, hvordan vi forholder os til kunder og andre partnere, medarbejdere, miljøet, menneskerettigheder og drive ansvarlig virksomhed.

Skal vi også hjælpe dig? Kontakt os

Del denne side

Kultur

Vores firmakultur er præget af stor innovationskraft, nysgerrighed og ambitioner om at være førende inden for udviklingen i branchen.

Læs mere