FARLIG AFFALD - EN VÆRDIFULD RESSOURCE

For os er farligt affald en værdifuld ressource, der kan omdannes til noget nyt og nyttigt. Genvinding af farligt affald er godt for miljøet, men det kan også blive til en større konkurrencemæssig fordel for virksomheder og industrien.

FLEKSIBLE FARLIGT AFFALDS-LØSNINGER ER AFGØRENDE

Farligt affald skal altid håndteres af eksperter, der ved, hvad de laver. Hos Stena Recycling sikrer vi altid, at vores specialister har den rette ekspertise og er uddannet i sikkerhed, nye teknikker, love og regler. Der kommer løbende nye regler, og det kan ændre kundernes produktionsproces. Det betyder, at vi er nødt til at holde os ajour og klar til at tilpasse os, så vi aldrig bliver afhængige af en bestemt teknik. Med vores egne anlæg kombineret med et stort netværk af partnere kan vi altid finde fleksible løsninger, der kan tilpasses til nye forhold. Og takket være vores forsknings- og udviklingsafdeling videreudvikler vi løbende vores kompetencer, processer og løsninger.

 

Hvilken industri tilhører du?

Læs mere om vores brancheløsninger til fx fremstillingsindustrien, lægehuse og tandlægeklinikker.

  • Del denne side

Farligt avfall – material och process

Farligt affald anvendes som fællesbetegnelse for affald, som på kort eller lang sigt kan medføre skader hos mennesker, dyr eller økosystemet, hvis det ikke håndteres korrekt.

Læs mere

Skræddersyede kurser

Stena Recycling tilbyder kurser i håndtering af farligt affald som er tilpasset for vores kunders specifikke situation og behov.

Læs mere

REDUKTION AF DEPONI OG FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL for Chr. Hansen

“Når Stena indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden” Ninkie Bendtsen, Mijøkoordinator hos Chr.Hansen

Læs casen om Chr. Hansen