SMID IKKE DIT FARLIGE AFFALD UD

For os er farligt affald en værdifuld ressource, der kan omdannes til noget nyt og nyttigt. Genvinding af farligt affald er godt for miljøet, men det kan også blive til en større konkurrencemæssig fordel for virksomheder og industrien.

HØJERE OP I AFFALDSHIERARKIET – Læs CASEn OM SBS

Hvor andre ser problemer, ser vi muligheder. I dag anvendes en stor del af det farlige affald til energigenvinding eller lægges på deponi, men det er spild af ressourcer. Vi går et skridt videre og sikrer, at det kan genvindes og genanvendes på nye måder. Vi genvinder eksempelvis metal af metalbaseret støv og renser kemikalier som opløsningsmidler, olie og glykol, så de kan genanvendes. SBS er en af de førende inden for bremseklodser til motorcykler i Europa og arbejder strategisk med bæredygtig forretning der sikre et godt arbejdsmiljø og bidrager til samfundet. Læs casen om hvordan SBS har flyttet ca. 150 tons støv fra deponi til genvinding og opnået en besparelse i omegnen af 180.000 kr. 

TÆT SAMARBEJDE MED CHR.HANSEN

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, så vi altid kan finde den bedst mulige løsning i hvert enkelt tilfælde. Hver kunde er unik, så vi skal kende produktionsprocesserne indgående og vide, hvilke udfordringer vi står over for. Derfor tager vi altid ud til kunderne for at undersøge deres produktion nærmere. På den måde sikrer vi den bedste løsning gennem hele kæden, lige fra analyse, emballering og mærkning til transport og sluthåndtering. Læs hvordan Chr. Hansen værdsætter et tæt samarbejde og hvordan vi sammen optimerer processerne for bl.a. farligt affald her.

FLEKSIBLE FARLIGT AFFALDS-LØSNINGER ER AFGØRENDE

Farligt affald skal altid håndteres af eksperter, der ved, hvad de laver. Hos Stena Recycling sikrer vi altid, at vores specialister har den rette ekspertise og er uddannet i sikkerhed, nye teknikker, love og regler. Der kommer løbende nye regler, og det kan ændre kundernes produktionsproces. Det betyder, at vi er nødt til at holde os ajour og er klar til at tilpasse os, så vi aldrig bliver afhængige af en bestemt teknik. Med vores egne anlæg kombineret med et stort netværk af partnere kan vi altid finde fleksible løsninger, der kan tilpasses til nye forhold. Og takket være vores forsknings- og udviklingsafdeling videreudvikler vi løbende vores kompetencer, processer og løsninger. Læs mere om vores miljøstationer som opbevarer farligt affald enkelt og sikker. 

BLIV KONTAKTET

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder, giver du samtidig dit samtykke til, at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

  • Del denne side

Har du styr på håndtering af farligt affald?

Når der stilles strengere krav til bæredygtighed, er vi nødt til at finde nye løsninger sammen. Nogle typer af farligt affald kan rent faktisk blive til en ressource og genanvendes.

Læs mere

Bæredygtighed er en god forretning for SBS

”Vi får sikkerhed for, at materialet behandles forsvarligt, men også at det farlige affald genvindes – og dermed ender som en ressource. Det er betryggende, ikke bare for os som virksomhed, men for samfundet generelt”. Torben Madsen, COO hos SBS

Læs hele casen her

Håndtering af farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov.

Læs mere

REDUKTION AF DEPONI OG FARLIGT AFFALD GØR EN FORSKEL for Chr. Hansen

“Når Stena indsamler og håndterer vores farlige affald ved vi, at det bliver mærket, håndteret og transporteret korrekt i henhold til lovgivningen, og at der er styr på sikkerheden” Ninkie Bendtsen, Mijøkoordinator hos Chr.Hansen

Læs hele casen om Chr. Hansen her