GRAND OPENING AF X-RAY I ROSKILDE

Stena Recycling blåt bånd_CompQual80.png

Kom og vær med til at indvie vores teknologiske produktionsanlæg og oplev en unik guided tur. Vi klipper snoren fredag den 24. september 2021 kl.10:45-13:00 på Navervej 19 i Roskilde.

På dagen vil du opleve inspirende talere, som giver hver deres syn på hvorfor vi skal investere i teknologi, som styrker cirkulariteten af råmaterialer. Derudover hvilken betydning det har for samfundsøkonomien, og hvilke fordele det giver private og offentlige virksomheder.  

 

PROGRAM:

Kl. 10.45: Ankomst og registrering af gæster 

Kl. 11.00: Henrik Grand Petersen, CEO, Stena Recycling A/S byder velkommen

11:10 Officiel indvielse – Den røde snor klippes af Lea Wermelin, Miljøminister og Henrik Grand Petersen

Kl. 11.20: Tomas Breddam, Roskildes Borgmester 

Kl. 11.30:  Henrik Støwer Petersen , CEO, Mountain Top - Partnerskaber styrker cirkulariteten

Kl. 11.40: Guided tur - Mads Tulinius Walther, Produktionschef i Roskilde taler sikkerhed efterfulgt af en guided tur, hvor du kan opleve hvordan store mængder jern og metaller håndteres og forædles til renere affaldskvaliteter, samt få indblik i hvor affaldsmaterialerne fra private og offentlige virksomheder ender

Kl. 13.00: Afslutning

Tilmeld dig eventet nedenfor senest den 17. september.

imagew4pzg_CompQual80.png

Med venlig hilsen

Henrik Grand Petersen
CEO, Stena Recycling Danmark