AFFALD SOM EN RESSOURCE

Der findes mange fantastiske typer affald. Plast, papir, pap, farligt affald, jern, metaller for blot at nævne nogle. Fælles for dem alle er at de er en ressource med mange gode egenskaber, der er velegnet til holdbare råvarer og produkter. Men det gælder om at være omhyggelig i håndtering af affaldet igennem hele værdikæden. Alt for ofte forurener affaldet eller forbrændes helt unødvendigt i stedet for at blive genvundet og brugt til nye produkter og råvare. Find gode indsigter og læs mere om hvordan Stena Recycling arbejde gøre affald til en ressource.

Bedre bæredygtighed starter i designfasen

Over alt på kloden efterlyses politisk handling for at fremme en mindre klimabelastende udvikling. Men de nyligt overståede COP 25 forhandlinger i Madrid endte langt fra hvad mange havde ønsket sig.

Læs mere

MED BEDRE SORTERINGSSYSTEM KAN VI GENVINDE MERE PAP OG PAPIR

Klodens ressourcer er begrænsede og derfor handler det om en bedre udnyttelsesgrad og minimering af spild.

Læs mere

Sådan sikrer Stena Recycling recirkulation af pap og papir

Som i øvrige affaldsstrømme, er høj og entydig kvalitet helt afgørende. Det er kun hvis kvaliteten er høj, at pap og papir kan genanvendes i endnu højere grad.

Læs mere

Plastaffald – opgør med vanetænkning

Det er klimamæssigt dumt at vi ikke genanvender plast i højere grad. Den gode nyhed er at vi har alle muligheder for at genanvende plast.

Læs mere

Fire råd til øget genanvendelse af plast

Fire konkrete råd til hvordan Stena Recycling her og nu kan hjælpe jer til øge genanvendelsen af plast.

Læs mere

Ingen fossil plast i 2030

Der vil stadig blive brugt plast i IKEAs produkter i fremtiden – men kun bioplast eller genvundet plast.

Læs mere

Plast fra elektronikaffald Er værdifulde råmaterialer

Lær, hvordan plast fra kasseret elektronik behandles i vires anlæg i Halmstad.

Læs mere

"Uendeligt mange muligheder"

Hvilken rolle vil plast spille i fremtiden? I dette afsnit af 'Thoughts on Plastic' fortæller Andreas Malmberg om hans syn på genvundet plast.

Læs mere

Fra Affald til en ressource

Hos Stena Recycling Center forædler vi plastic til nye råvarer

Læs mere

Fortæl om genvinding

Industrivirksomheder kan med fordel fortælle om genvinding og materialestyring. Download vores rapport, og læs om potentialet i at fortælle om dette emne.

Læs mere

To gode eksempler

Se, hvordan SKF og Siemens skaber positiv kommunikation om materialestyring!

Læs mere

"Tal om genvinding!"

Pontus Almén, Content Manager hos Stena Recycling, spørger sig selv, hvad der sker, når virksomheder taler om genvinding.

Læs mere

Unikt udviklings- samarbejde om plast i biler

Volvo Cars har en ambition om at bruge mindst 25% genvundet plast i alle deres biler. Nyt samarbejde for at nå målet.

Læs mere

Udfordringer og muligheder med genvundet plast

Plast er en af fremstillingsindustriens mest uudnyttede ressourcer – men alligevel er man betydeligt dårligere til at genvinde plast end andre materialer.

Læs mere

Grafik – plast i tal

Så meget genvundet plast kan anvendes i fremstillingsindustrien i EU i 2050.

Læs mere

Guide: Optimer plastflowet i produktionen

Download vores guide, og find ud af, hvordan din virksomhed kan optimere jeres plastforbrug.

Læs mere

Øget genvinding af plast fra elektronik

I forskningsprojektet SenSoRe testes nye teknikker, der skal forbedre genvindingen af plast fra elektronik.

Læs mere

7 udfordringer ved genvinding af plast

Plast er en værdifuld ressource. I dag går størstedelen af plast dog til forbrænding. Men hvis vi forstår plastens forskellige egenskaber, kan vi genvinde langt mere, end vi gør i dag, og skabe en cirkulær økonomi for plast.

Læs mere

 

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS


Stena Recycling har investeret massivt og udviklet nye innovative genvindingsprocesser og serviceydelser, der gør det muligt fx at udnytte plast fra elektronikaffald og industrien. Plasten fra elektronik skal separeres omhyggeligt i forskellige kvaliteter afhængig af, om plasten er helt ren og klar til genvinding, eller om den fx indeholder farlige stoffer som flammehæmmere. Plast, der indeholder farlige stoffer, energigenvindes under kontrollerede forhold. Andre typer plast separeres i fire hovedgrupper ABS, PP, PE og PS. Hos Stena Recycling kan vi også separere plast i forskellige farver, hvis vores kunder efterspørger det. Det er sådan, vi får mere plast, som kan genvindes i produktionsvirksomheder. I dag vil langt flere virksomheder  gerne bruge genvundet plast, og det er nødvendigt, for brugen af plast vil sandsynligvis stige yderligere i fremtiden.

 

SÅDAN SKABER VI SAMMEN ET CIRKULÆRT FLOW AF PLAST

Optimeret plasthåndtering i den daglige drift

Det er vigtigt at gøre det rigtigt allerede ved kilden i virksomheden. Stenas store ekspertise og mange serviceydelser inden for plasthåndtering hjælper jer med at få tilpasset produktdesignet til genvinding og vælge den rigtige plasttype. Vi uddanner også medarbejderne i at sortere rigtigt og sikrer, at virsomheden har de optimale processer og udstyr til indsamling. Gennemtænkt plastgenvinding gør det muligt at udnytte en værdifuld ressource og bidrager til jeres bæredygtighedsprofil. Med respekt for produktion og i tæt samarbejde med nemlig.com har vi skabt bedre forudsætninger for at genvinde plast i fx detail industrien. Download artiklen og få indsigt i de to virksomheders partnerskab om at fremme en bæredygtig udvikling.

Øget genvinding er et vigtigt trin op ad affaldstrappen

Med vores genvindingsprocesser kan vi sikre, at mere plast fra fx elektronik og emballage materialegenvindes. Det er et vigtigt trin op ad affaldshierakiet imod nye og bedre løsninger, hvor jeres plastaffald udnyttes og kan bruges i fremstillingen af nye produkter.

Genvundet plast til nye plastprodukter

Gennem vores samarbejde med velkendte plastproducenter sikrer vi, at jeres plast bliver til en råvare, der kan bruges til fremstilling af nye produkter. Det reducerer også behovet for at anvende fossile materialer i plastproduktionen. Det er nu, vi slutter cirklen for plast, og vi giver jer også tryghed for, at der er styr på materialerne hele vejen.

Del denne side