Bedre bæredygtighed starter i designfasen

Over alt på kloden efterlyses politisk handling for at fremme en mindre klimabelastende udvikling. Men de nyligt overståede COP 25 forhandlinger i Madrid endte langt fra hvad mange havde ønsket sig.

I Stena Recyclings hilser vi ambitiøse politiske initiativer velkomne, der bl.a. kan fremme affaldsinvesteringer, øge sorteringsgraden og dermed fremme den cirkulære økonomi.

Men mens vi venter på politisk handling, bør andre steppe op. Og allerede nu kan meget gøres for at nedbringe ressourceforbruget og minimere spildet. Det gælder især om at fremme virksomhedsmæssige partnerskaber og øget ressourcemæssigt samspil i hele værdikæden. Det handler om hvad vi alle gør dagligt for at genvinde mest muligt.

Ekspertise i praksis

I år fylder Stena Recycling 80 år, og dermed har vi i årtier bidraget til at sikre at materialer indsamles forsvarligt, sorteres korrekt og genvindes optimalt. Alene i Danmark er vi mere end 350 ansatte, som dagligt har ind- og overblik over materialestrømme. Vi ser os selv som en brobygger, der oftere og oftere stiller ekspertise til rådighed for både mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at minimere spild og øge genvindingen så meget som muligt.

Man kan fremme bæredygtigheden gennem bedre ressourceudnyttelse. Derfor er det vigtigt at starte allerede i produktudviklingens første trin. Flere og flere virksomheder ønsker vores hjælp, når de skal redesigne, protypeudvikle eller massefremstille emner.

Hos Stena Recycling er vi vant til at være fortrolig sparringspartner for fremstillingsvirksomheder inden for alle brancher. Fordi vi har indgående viden om materialer, giver vi ofte virksomheder råd i design-, produkt- og fremstillingsfasen. Dermed bidrager vi både til en mindre belastning af jordens ressourcer, og samtidig er vi med til at fremme markedsmulighederne for virksomheder, der ønsker at bidrage til en mere cirkulær udvikling.

Skal vi også hjælpe jer i det nye år?

Klik her for at få hjælp til Design for recycling, der gør en forskel.

Del denne side