Fire råd til øget genanvendelse af plast

Stena Recyclings eksperter har indgående indblik i at rådgive virksomheder i bedre ressourceudnyttelse og øget genanvendelse. Det gælder ikke mindst inden for plastområdet, hvor vi både har faglig bund, stort netværk og store teknologiinvesteringer. Det sikrer at vi kan omdanne brugt plast fra affald til ressource. Vi er også parat til at hjælpe jer videre. Her er fire konkrete råd til hvordan Stena Recycling her og nu kan hjælpe jer til øge genanvendelsen af plast.

stena_halmstad_190405_0679_CompQual80.png

RÅD 1: TÆNK GENVINDING IND ALLEREDE I PRODUKTDESIGN

Rummer et produkt plast, kan man allerede i begyndelsen af sin udviklingsfase trække på Stena Recyclings ekspertise. Vi ved en masse om plast og vores knowhow hjælper ofte virksomheder med at få Design for Recycling på plads og op i gear. Vi har indgående kendskab til materialer, produkter og processer, og ved f.eks. en masse om emballageminimering, om hvordan farvede flaskekapsler samt tryk på poser og folie fungerer bedst i en bæredygtighedsmæssig målestok. Fordi vi har adskillige års erfaringer, kan vi også hjælpe jer med at sikre at materialerne er nemme at adskille, når produkterne når end of life. Som udgangspunkt er 80% af et produkts miljøpåvirkning afgjort på tegnebrættet.

RÅD 2: BRUG GENVUNDET PLAST I SÅ HØJ GRAD SOM MULIGT

Er du emballageproducent eller fremstiller du produkter, hvor plast indgår i større eller mindre grad, så har du et valg: du kan beslutte om det fortsat skal være virginplast eller i stedet genanvendt plast, som indgår i jeres produkter.
Kan jeres eksisterende plastleverandør ikke levere genanvendt plast, så er det måske en god anledning for jer til at se jer om i leverandørlandskabet efter en leverandør, der er i stand til at dokumentere at plasten er genanvendt. Lad os hjælpe jer med at få overblik.

RÅD 3: SAMMENBLAND IKKE PLAST I PRODUKTIONEN

Desto mere ”ren” og ublandet plast er, desto bedre er kvaliteten. Derfor er det vigtigt at man i produktionen ikke sammenblander forskellige typer plastaffald.
Tænker I over jeres håndting af plastaffald? Ganske som Stena Recycling gør med mange andre virksomheder kan vi også sikre jer velfungerende sorteringsløsninger i jeres produktion. Ved at vi sammen sikrer høj kvalitet, kan genanvendt plast lettere erstatte ny plast i nye produkter.

RÅD 4: FORBRUGERE SKAL BLIVE BEDRE TIL SORTERING

Det er velkendt at plast ikke er anvendeligt, hvis det sammenblandes. Derfor har forbrugere et stort ansvar for at sikre at vi alle bliver bedre til at sortere plast. Stena Recycling bidrager til at øge genvindingsgraden af plast. Men skal vi øge andelen forudsætter det mere effektiv sortering.

Læs om muligheder og udfordringer ved plast

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side