VI SKAL GENANVENDE PLASTIK AFFALD: OPGØR MED VANETÆNKNING

Det er klimamæssigt dumt, at vi ikke genanvender plast i højere grad. Den gode nyhed er, at vi kan begrænse afbrændingen af plastaffald betragteligt – for vi har nemlig alle muligheder for at genanvende plast.

Det er vigtigt at genanvende plastaffald | Stena Recycling

 

HVILKEN PLAST KAN GENANVENDES?

Hvad er plast affald? Og hvilken plast kan genanvendes? Der findes ufattelig mange typer af plast, men groft sagt kan de inddeles i blød og hård plast, og herunder i sort, farvet og gennemsigtig. Plastic er en ret kompliceret affaldstype, der er bygget op af byggesten kaldet ’monomere’, og det er antallet af monomertyper, der afgør, om den kan genanvendes mekanisk eller ej. Hvis plasten kun er opbygget af én type monomer, kaldes det et rent plastmateriale, og så er det velegnet til genanvendelse. Hvis der til gengæld er flere typer af monomer i et produkt, kan det i dag ikke genanvendes, eller kun i begrænset omfang.

GENANVENDELSE AF PLAST AFFALD:

Overalt på kloden er der opbakning til en mere klimavenlig udvikling og dét at genanvende plastik. For os i Stena Recycling, der i årtier har hjulpet virksomheder og brancher med bedre affaldshåndtering og øget ressourceanvendelse, er det positivt med øget fokus på genvinding. Det gælder ikke mindst i Danmark.

Men hvis vi herhjemme skal fremme genanvendelsen og øge bæredygtigheden, forudsætter det holdings- og adfærdsændringer hos os alle. Det gælder især, når det drejer sig om plast affald, hvor meget kan gøres decentralt. Omfanget af plastaffald er stort og voksende. Vi har en meget lavere genvindingsgrad på plastaffaldsområdet end på en del andre affalsområder, og i årevis har Danmark brændt hovedparten af.

Det er klimamæssigt dumt, at vi ikke genanvender plast i højere grad. Den gode nyhed er dog, at vi kan begrænse afbrændingen af plastaffald betragteligt, for vi har alle muligheder for at genanvende plast. Både hos industrien og bredt i EU er der befolkningstilslutning, politiske ambitioner og stor vilje. Når man samtidig tænker på, at vi sorteringsteknologisk kan langt mere i dag end for få år siden, bliver man trods alt optimistisk.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

SÆT IND I STARTEN OG SLUTNINGEN AF ET PRODUKTS LEVETID

Optimismen får dog kun næring, hvis vi sikrer, at plastaffaldets kvalitet er tilstrækkeligt god. Skaber vi ringe plast, skaber vi ingenting ud over udbredt mismod, da vi så er nødt til fortsat at bruge olie til ny plast. Det er vigtigt både at sætte ind i starten og slutningen af et plastholdigt produkts levetid.

Dette stiller krav til sortering og større mængder af plast affald fra virksomhederne. Som samarbejdspartner løser vi en stor del, men for at vi skal lykkes med genanvendelse af plast, er mængderne nødt til at være der – og de kommer kun, hvis vi vælger at håndtere det korrekt.

Vi skal finde viljen og modet frem fra start til slut:

  • Mange produkter består af flere forskellige dele plast. Allerede i det enkelte produkts innovative startfase bør man som virksomhed tænke ind, hvordan så meget som muligt af dette kan genanvendes. 80% af et produkts miljøpåvirkning er afgjort på tegnebrættet. Gennem Design for Recycling sparrer Stena Recycling med virksomheder for udvikling af mere klimavenlige løsninger. Det kommer vi til at se mere af.
     
  • Men også i slutningen af et produkts levetid skal vi forbedre os. Det handler om at fremme kvaliteten i det sorterede plastaffald. Det er sorteringen og renheden af affaldet, der afgør, hvor god en råvare det bliver. Vi kan kun erstatte en jomfruelig råvare, hvis den genvundne råvare holder samme kvalitet.

KVALITET ER OVERLÆGGEREN

Vi bør sætte kvalitetsniveauet op som det væsentligste, når det handler om noget så vigtigt som, hvilken plastråvare vi bruger, og hvordan vi sorterer. Vi skal bruge så få og så rene plastsorter som muligt i vores emballage og produkter. Det vil muliggøre helt andre genanvendelsesgrader.

Derfor må plastindustrien tage sit ansvar, når de designer et produkt, og samtidig må politikerne gøre op med det eksisterende kommunale sorteringssystem. Vi har i dag en masse varierende sorteringsordninger, der umuliggør effektiv sortering. En national, dansk løsning vil skabe den ensartethed, der gør, at virksomheder for alvor tør investere i ny teknologi for genvinding af plast. Når vi er dér, vil resultaterne komme hurtigt.

VILJE OG MOD ER AFGØRENDE

For at bryde med en dårlig vane er vi nødt til at udvise mod ved at tage skridtet mod at vælge den rette plastkvalitet og turde gå hele vejen. Det gælder både det rette mindset, og viljen til at gå forrest og vise hinanden, at det kan lade sig gøre. For det kan det.

Vil du vide mere om plastic, kan du læse mere på vores blog.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side