Genanvendelse af plastaffald: opgør med vanetænkning

Det er klimamæssigt dumt, at vi ikke genanvender plast i højere grad. Den gode nyhed er, at vi kan begrænse afbrændingen af plastaffald betragteligt. For vi har nemlig alle muligheder for at genanvende plast.

plastforurening_CompQual80.png

 

Genanvendelse af plastaffald: opgør med vanetænkning

Overalt på kloden er der opbakning til en mere klimavenlig udvikling. For os i Stena Recycling, der i årtier har hjulpet virksomheder og brancher med bedre affaldshåndtering og øget ressourceanvendelse, er det positivt med øget fokus på genvinding. Det gælder ikke mindst i Danmark.

Men skal vi herhjemme fremme genanvendelsen og øge bæredygtigheden forudsætter det holdings- og adfærdsændringer hos os alle. Det gælder især når det drejer sig om plastaffald, hvor meget kan gøres decentralt. Omfanget af plastaffald er stort og voksende. Vi har en meget lav genvindingsgrad på plastaffaldsområdet, og i årevis har Danmark brændt hovedparten af.

Det er klimamæssigt dumt, at vi ikke genanvender plast i højere grad. Den gode nyhed er, at vi kan begrænse afbrændingen af plastaffald betragteligt. For vi har nemlig alle muligheder for at genanvende plast. Både hos industrien og bredt i EU er der befolkningstilslutning, politiske ambitioner og stor vilje. Når man samtidig tænker på, at vi sorteringsteknologisk kan langt mere i dag end for få år siden, bliver man trods alt optimistisk.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Sæt ind i start og slutningen af et produkts levetid

Men optimismen får kun næring, hvis vi sikrer, at plastaffaldets kvalitet er tilstrækkelig god. Skaber vi ringe plast, skaber vi ingenting ud over udbredt mismod, da vi er nødt til at fortsat bruge olie til ny plast. Der skal sættes ind både i starten og slutningen af et plastholdigt produkts levetid.

Det stiller krav til sortering og større mængder plastik fra virksomhederne. Som samarbejdspartner løser vi en stor del, men for at vi skal lykkes med genanvendelse af plast, er mængderne nødt til at være der - og de kommer kun, hvis vi vælger at håndtere det korrekt.

Vi skal finde viljen og modet frem fra start til slut:

  • Mange produkter består af flere forskellige dele plast. Allerede i det enkelte produkts innovative startfase bør man som virksomhed tænke ind – hvordan kan så meget som muligt af dette genanvendes. 80% af et produkts miljøpåvirkning er afgjort på tegnebrættet. Gennem Design for Recycling sparrer Stena Recycling virksomheder at udvikle mere klimavenlige løsninger. Det kommer vi til at se mere af.
     
  • Men også i slut af et produkts levetid skal vi forbedre os. Det handler om at fremme kvaliteten i det sorterede plastaffald. Det er sorteringen og renheden på affaldet som afgør hvor god en råvare det bliver. Vi kan kun erstatte jomfruelig råvare hvis den genvundne råvare holder den samme kvalitet.

Kvalitet er overlæggeren

Vi bør sætte kvalitetsniveauet op som det væsentligste, når det handler om noget så vigtigt som, hvilken plastråvare vi bruger og hvordan vi sorterer. Vi skal bruge så få og så rene plastsorter som muligt i vores emballage og produkter. Det vil muliggøre helt andre genanvendelsesgrader.

Derfor må plastindustrien tage sit ansvar når de designer et produkt og samtidig må politikerne gøre op med det eksisterende kommunale sorteringssystem. Vi har i dag en masse varierende sorteringsordninger, der umuliggør effektiv sortering. En national, dansk løsning skaber den ensartethed som gør at virksomheder for alvor tør investere i ny teknologi for genvinding af plast. Når vi er der, kommer resultaterne hurtigt.

vilje og mod er afgørende

For at bryde med en dårlig vane, er vi nødt til at udvise mod ved at tage skridtet mod at vælge den rette plastkvalitet og turde gå hele vejen. Det gælder både det rette mindset og viljen til at gå forrest og vise hinanden, at det kan lade sig gøre. For det kan det.

Vil du høre mere om plastik, kan du læse mere på vores blog.

 

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side