Klumme: Stort potentiale for at virksomheder fortæller om genvinding

Det er kun få virksomheder, der udnytter muligheden for at fortælle om de fordele, de har opnået ved genvinding. Ikke mindst med hensyn til et mindre CO2-fodaftryk, eller den ekstra mængde materiale der kan sendes ind i den cirkulære økonomi ved hjælp er effektive initiativer. Fremskridt inden for genvinding har stort potentiale som led i industrivirksomheders fortælling om bæredygtighed.

Klumme om genvinding som kommunikation

Industrivirksomheder har længe været bevidste om den økonomiske værdi af genvinding. Og de fleste ved, hvordan velstruktureret affaldsstyring kan minimere risikoen for driftsafbrydelser i produktionen. Sidstnævnte er som en rød klud for en tyr i enhver produktionsvirksomhed. På den anden side er de store miljøfordele ved genvinding yderst sjældent en del af virksomhedernes eksterne kommunikation. Alt for ofte kan man gennemgå industrivirksomheders hjemmesider, sociale medier og endda deres bæredygtighedsrapporter i sin søgen efter gode eksempler, men uden at finde noget. Historisk set har man ikke set værdien i affaldsstyring og genvinding som et naturligt emne, der kan bruges som en del af virksomhedens fortælling. Virksomhederne fremhæver i stedet ting som lavere energiforbrug eller smarte funktioner over for brugere og købere af deres produkter. 

Med andre ord er der et kæmpestort uudnyttet potentiale. Genvinding har mange miljøfordele. Ved at genvinde jern, metal, plast, papir og andre materialer kan en industrivirksomhed bidrage med væsentligt reducerede CO2-emissioner. Det er ofte titusindvis af ton CO2 om året. I nogle tilfælde sågar hundredtusindvis. Forklaringen er genvindings værdi set ud fra et bæredygtighedsperspektiv sammenlignet med produktion af produkter af helt nye materialer direkte fra miner, skove eller andre jomfruelige naturressourcer. Det er uvurderligt at kunne tale overstrømmende om det både i virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Andre eksempler er fremskridtet med nye genvindingsløsninger og mere effektive transportløsninger.

Fordelene ved genvinding behøver ikke kun blive målt i ton CO2, som mange synes er svært at forstå. Fordelene kan i stedet formuleres med mere pædagogiske eksempler. Et eksempel er, da vi hos Stena Recycling hjalp en industrivirksomhed med at håndtere organiske affald ved at raffinere det til biogas. Energiværdien af det organiske affald blev beregnet og sammenlignet med fabrikkens energiforbrug. Det viste sig, at affaldets energiværdi svarede til fabrikkens energiforbrug én hel uge om året. På den måde blev nogle ret kryptiske og meningsløse affalds- og CO2-tal omregnet til et forståeligt eksempel på fordelen ved at omdanne affald til en forståelig ressource – ikke mindst for alle de medarbejdere, der håndterer affaldet. Derudover fik dette initiativ en prominent placering i virksomhedens bæredygtighedsrapport.

Jeg har arbejdet med kommunikation i genvindingsindustrien i over 20 år, og jeg kan helt klart sige, at bæredygtig materialehåndtering og genvinding aldrig har været så hot, som det er nu. Verdens øjne hviler på klimaspørgsmålet, og det større indblik i vores planets begrænsede ressourcer har bidraget markant til dette. Industriens voksende efterspørgsel efter genvundet plast og andre materialer til produkter fremmer også interessen for et effektivt genvindingssystem. Og det skaber samlet set et stort marked for genvundne materialer. Det er en meget positiv udvikling og noget, der kan skabe håb i verden udenfor.

Vi hos Stena kan se, hvordan nem adgang til opdaterede data om affaldsstyring gør det nemmere at udarbejde troværdige data til kommunikation. Større viden om fordelene ved at genvinde forskellige affaldsfraktioner og trends, der afspejler fremskridtet grafisk, reducerer den første fase væsentligt.

Så – hånden på hjertet – hvornår har du sidst fortalt om fordelene ved jeres genvinding og forbedringer? Du har nok flere små guldkorn, end du tror, du kan bruge i din kommunikation med medarbejdere, kunder, myndigheder og andre, som du gerne vil have til at se jeres virksomhed som rollemodel.

Pontus Almén
Content Manager

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS


LÆS MERE

Grafik – plast i tal

Så meget genvundet plast kan anvendes i fremstillingsindustrien i EU i 2050.

Læs mere

Fortæl om genvinding

Industrivirksomheder kan med fordel fortælle om genvinding og materialestyring. Download vores rapport, og læs om potentialet i at fortælle om dette emne.

Læs mere

Unikt udviklings- samarbejde om plast i biler

Volvo Cars har en ambition om at bruge mindst 25% genvundet plast i alle deres biler. Nyt samarbejde for at nå målet.

Læs mere
Del denne side