MED BEDRE SORTERINGSSYSTEM KAN VI GENVINDE MERE PAP OG PAPIR

Klodens ressourcer er begrænsede og derfor handler det om en bedre udnyttelsesgrad og minimering af spild. I mange år har Vesten eksporteret affald, men på det seneste har en række lande – heriblandt Kina bremset op for import af affaldsstrømme fra forskellige dele af verden. Det gælder også pap og papir.

jakob_kristensen_1200x700_CompQual80.jpg

I stedet for at det sendes til Kina, ender større mængder af eksempelvis pap og papir fra bl.a. Nordamerika nu i Europa, som dermed er importør af pap og papir.

Kan vi klare de mængder? Ja! Foreløbig er der tilstrækkelig europæisk kapacitet til at aftage det stigende omfang af pap og papir, som nu kommer til vores del af verden. Men de kommende års stigende mængder fører til et større udbud, som sandsynligvis påvirker afregningspriserne i nedadgående retning.

For at sikre en fortsat høj genanvendelsesgrad inden for pap og papir i Danmark er det afgørende med et mere ensartet sorteringssystem herhjemme. Høj og entydig kvalitet er afsættet for at vi fremover kan genanvende de stigende mængder pap- og papiraffald.

Hovedproblemet i dag består nemlig i de omfattende mængder pap og papir, der ender i småt brændbart. I stedet for at blive korrekt sorteret ender de mængder med at blive brændt.

Det er ikke optimalt CO2-mæssigt. Pap og papir kan genvindes op til 7 gange, og et ensartet sorteringssystem vil sikre højere genvindingsgrader – også inden for pap og papir.

Jakob Kristensen, Direktør Outbound

Del denne side