Om os

I vores verden bliver intet opbrugt. Vi indsamler alle mulige restmaterialer, der opstår i alle slags virksomheder og produktion. Vi forædler materialerne og giver dem nyt liv som råvarer til nye produkter eller som ny energi. På den måde gør vi genvinding til en bæredygtig forretning for virksomheder, og samtidig hjælpes vi ad med at maksimere genbruget af jordens begrænsede ressourcer. For os er det et arbejde uden ende.

Stena Recycling er en del af Stena Metall-koncernen med syv forretningsområder mere end 200 steder i ni lande. Koncernen har en nettoomsætning på knap 27.400 MSEK. Hvert år genvinder og forædler Stena Metall 6 mio. ton affald og udtjente produkter samt forsyner sine kunder med nødvendige råvarer, stålprodukter og marine brændsler. Gennem forskning og udvikling arbejder vi på at imødegå fremtidens udfordringer med nye bæredygtige løsninger. Stena Metalls knap 3.500 medarbejdere arbejder tæt sammen med partnere og kunder for at skabe værdi, både ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, for miljøet og for hele samfundet.