Om os

david-vig-qwHHOC2z5Xs-unsplash_CompQual80.jpg

En del af Stena Metall Group

Stena Recycling er en dattervirksomhed til Stena Metall koncernen med lokation i 9 lande og flere 3.500 medarbejdere, som alle arbejder tæt sammen med vores kunder for at skabe ny værdi til gavn for virksomheder, miljø og samfundet som helhed.

Hvert år genanvender vi seks millioner tons affald og udtjente produkter samt forsyner vores kunder med de råmaterialer, de har brug for, såsom stålprodukter og skibsbrændstof. Gennem forskning og udvikling sigter vi mod at møde fremtidige udfordringer med nye, bæredygtige løsninger.

Nordens største genvindingsvirksomhed

Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed med placering i 7 lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Tyskland og Italien.

I Danmark er vi repræsenteret over hele landet med flere end 18 filialer og 400 ansatte, hvor vi alle arbejder for at gøre en forskel for miljøet ved at omdanne affaldsmateriale til værdifulde ressourcer – We care for resources.

Vi tager imod virksomhedernes jern, metal, plast, papir, pap, batterier, elektronik og farligt affald for dernæst at sortere og forædle materialerne på vores filialer og produktionsanlæg, så de kan afsættes til genanvendelse. Vi giver affaldsmaterialerne nyt liv.

Vores kerneforretning

Sortering og genanvendelse er essensen af vores forretning. Ved finsortering og forædling af de forskellige affaldstyper optimerer vi kvaliteten og renligheden, så materialet igen kan bruges til nye produkter eller ny energi hos vores afsætningspartnere.

Med flere end 80 års erfaring inden for affaldssortering ved vi, hvordan man sorterer bedst, og hvad vi kan opnå med materialerne. Vi investerer løbende i den seneste affaldsteknologi og arbejder med alle typer og størrelser virksomheder inden for alle brancher. I dag har vi erhvervet os en værdifuld knowhow om interne adfærdsmønstre blandt medarbejdere. Vi er med hele vejen - fra produktdesign (Design for Recycling) til affaldshåndtering og implementeringsrådgivning om ny adfærd og sorteringsrutiner.

CO2, sporbarhed og dokumentation
I Stena Recycling spiller vi en vigtig rolle. Vi bærer et ansvar for at få danske virksomheder i gang med miljørigtige affaldsløsninger og genanvendelse, som fremmer CO2 nedbringelsen. Men vi skal også hjælpe virksomhederne med løsninger, hvor sikkerhed, sporbarhed og dokumentation hører med. Lovkrav og verdensmål, som vi er sammen om at nå og overholde. Vi er en del af noget større - og det er med stolthed bag, at vi hver eneste dag hjælper virksomheder med at nå deres mål.

SAMMEN SKABER VI EN BÆREDYGTIG FREMTID