Kultur

1280x400_kultur_CompQual80.jpg

Vores firmakultur er præget af stor innovationskraft, nysgerrighed og ambitioner om at være førende inden for udviklingen i branchen. Vi er aldrig rigtig tilfredse og slår os ikke til ro, men arbejder løbende på at udvikle løsninger, der opfylder nutidens og forventede fremtidige behov.

ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE

Vi tror på handlingskraften hos hver medarbejder. Hos os opmuntres alle, uanset hvilke arbejdsopgaver de har, til at tage egne initiativer og sammen med kunderne at finde frem til, hvordan netop denne specifikke genvindingsløsning skal se ud. Vi tror også på styrken i samarbejde. Ved at samarbejde kan man tage både store og små skridt fremad og flytte grænserne for, hvad der er muligt inden for genvinding. Sammen gør vi en forskel og skaber værdi for en bedre verden.

SÅDAN ER DET AT ARBEJDE MED OS

Hvordan vi er og handler, gennemsyres af vores tre kerneværdier:

Enkelt

  • Vi er tæt på vores kunder og lokalt til stede
  • Vi udvikler løsninger ud fra kundens behov
  • Vi er ubureaukratisk med korte beslutningsveje

Pålideligt

  • Vi stræber efter langsigtet partnerskab
  • Vi sikre ressourceeffektive og bæredygtige løsninger
  • Vi har erfaring og specialviden

Udviklende

  • Vi skaber værdi gennem innovation, bæredygtige miljøløsninger og kompetenceudvikling
  • Vi er proaktive og med til at skabe nye løsninger igennem hele værdikæden
  • Vi er nytænkende og fokus på konstante forbedringer

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side