Sikkerhed

1280x400_Sakerhet.jpg

Sikkerhed er et område, vi prioriterer højt. Vi arbejder løbende og langsigtet for at opnå en så høj sikkerhed som muligt både i vores egne afdelinger og i kundernes materialehåndtering.

ALLES ADFÆRD SPILLER EN ROLLE FOR SIKKERHEDEN

Håndteringen af gennemsnitligt tre millioner ton ressourcer og farligt affald hvert år stiller store krav til sikkerheden – både i vores egne afdelinger og ude hos vores kunder. At håndtere disse risici bedst muligt er en central del af vores tilbud.

En ulykke sker ikke bare, den forårsages af noget. Det betyder, at alle ulykker kan forhindres med risikoanalyse, præventive foranstaltninger og ved, at hver eneste medarbejder handler risikobevidst og sikkert i enhver situation. Det er derfor meget vigtigt for os at være i løbende dialog med vores kunder, leverandører m.v. i og om sikkerhedsspørgsmål for hele tiden at kunne lære såvel som udvikle vores sikkerhedsarbejde.

Det er udgangspunktet i vores vision "et Stena Recycling uden ulykker", som ligger til grund for vores systematiske sikkerhedsarbejde.

VIDEN GIVER BEDRE AFFALDSHÅNDTERING

I vores løsninger tilbyder vi en række serviceydelser, der bidrager til øget sikkerhed hos kunderne. Vi bidrager til kundernes sikkerhedsarbejde med sikkerhedsrådgivning i særdeleshed i form af kurser i håndtering af farligt gods og farligt affald.

I dialog med kunderne finder vi den bedste måde at håndtere/sortere deres fraktioner på, herunder den bedst mulige sikkerhedsmæssige måde at afhente disse.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side