8 tip til bæredygtig ressourcehåndtering

2017-11-09

1280x400_Remade-Jimmi_Olsen_CompQual80.jpg

Jimmi Olsen, Stena Recycling, er chef for marketing og brænder for at få budskabet om "Bæredygtighed" ud i markedet, herunder ressourceoptimering, design til genvinding og cirkulær økonomi. Sammen med vores kunder arbejder vi efter metoden "Stena Resource Management", der skaber miljøfordele og nye kundeværdier på en bæredygtig måde. Vi bad ham om nogle håndfaste råd til bæredygtig ressourcehåndtering. God fornøjelse!

 

  1. Gennemtænk det først. De beslutninger du tager allerede i indkøbsprocessen påvirker, hvilken type og hvor meget affald der vil opstå – søg hjælp til at træffe de rette beslutninger.

  2. Affald er ressourcer. Den rette indstilling til restmaterialer. Den enes affald er den andens ressourcer.

  3. Optimer affaldslogistikken. Minimer flytning af materialet. Spild ikke energi på at flytte affaldet rundt inde i fabrikken.

  4. Bland ikke materialer. Den rette håndtering af restmaterialer er at sortere og optimere til genvinding direkte ved kilden/det sted, restmaterialerne opstår.

  5. Det rette udstyr. Tænk på at have det rette udstyr, beholdere der passer ind på stedet, og at lette genvindingen ved hjælp af entydige skilte.

  6. Få styr på statistik/rapportering. Med en samlet statistik over genvindingsgraden kan du få et komplet overblik og du kan finde og følge forbedringer.

  7. Øg efterspørgslen. Brug flere genvundne råmaterialer i produktionen. Det fremmer markedet og er med til at bidrage til mere intelligent ressourceforbrug og cirkulær økonomi i samfundet.

  8. Sammen hjælper vi hinanden. Gennem dialog med en kompetent genvindingspartner får du forståelse for hele forløbet, så materialeflowet kan optimeres gennem hele værdikæden – affaldsmængden falder og kan blive til nye ressourcer. Sammen tager vi bedre beslutninger.
Del denne side