Forskning gør problemplast til en bæredygtig ressource i industrien

2017-05-29

1280x400_STME_0093_work_de_CompQual80.jpg

Meget affaldsplast, der især indsamles fra kasserede produkter, kan ikke materialegenvindes. Takket være forskning i et Vinnova-projekt med blandt andet Boliden og Stena Recycling kan man nu slippe for at sende den type plast på deponi eller til affaldsforbrænding. I stedet kan den anvendes som ressource i smelteprocessen og erstatte nyudvundne, fossile råvarer som kul. Samtidig øges materialegenvindingen.

I Sverige opstår der hvert år ca. 300.000 ton plastaffald, der ikke kan materialegenvindes, fordi det er komplekst og indeholder forskellige typer materialer, der set ud fra et genvindingsperspektiv forurener plasten. Plasten kan komme fra produktionen i fremstillingsindustrien eller fra kasserede produkter, som elektronik og kabler.  Det meste kan energigenvindes, men en del lægges også på deponi, fordi der ikke er andre løsninger.

– Det er en stor udfordring, og i stedet må målsætningen være at finde nye bæredygtige løsninger, der kan genvinde så meget plast som muligt, udtaler Marianne Gyllenhammar, projektleder i Stenas R&D-afdeling.

Der blev for nylig gennemført et Vinnova-finansieret forskningsprojekt, hvor en ny løsning blev testet. En af projektdeltagerne var Boliden, der har et smelteværk med energikrævende processer. I projektet blev plast testet som reduktionsmiddel og erstatning for koks, et fossilt brændstof, der anvendes i processen til zinkgenvinding af slagger i anlægget i Rönnskär.

– Teknikken fungerer fremragende i fuldskalaforsøg.  Det betyder, at problemplast, som f.eks. lægges på deponi, kan blive til energi og erstatte fossilt brændstof som koks og samtidig indgå i smelteprocessen som reduktionsmiddel.

Metoden gør det også muligt at genvinde de metaller, der er blandet med plasten, og som ellers går tabt på et deponi eller i forbrændingen.

– Det er en win-win-situation for alle parter i hele kæden, lige fra producenter og forbrugere til genvindingsvirksomheder og virksomheder som Boliden.  Fremstillingsindustrien og genvindingsvirksomheder kan få ført materialer op ad affaldstrappen, og Boliden kan reducere sit indkøb af fossile råvarer til fordel for et mere klimavenligt alternativ. Miljøfordelene er store, og hvis Boliden investerer i et anlæg, kan potentialet i første omgang være at erstatte over 10.000 ton koks til en enkelt smelteovn.

Læs mere om vores ydelser til fremstillingsindustrien

Del denne side