Fra spild til ressource – online data giver CO2-overblik

2021-11-26

Mountain top stena recycling_CompQual80.png

Den danske virksomhed Mountain Top Denmark, Frederikssund er del af den store underskov af danske SMV-virksomheder. Mountain Top Denmark er markedsledende leverandør til den globale bilindustri indenfor udvikling og produktion af udstyr til pickup trucks. Mountain Top Denmark fremstiller emner i aluminium, og blandt kunderne finder man en række af verdens førende bilmærker.

Eksternt samarbejde afgørende


Mountain Top Denmark spiller en aktiv rolle for at fremme en mere bæredygtig udvikling. Derfor er øget genanvendelse, bedre sortering og aktiv medarbejderinvolvering centralt for at reducere virksomhedens CO2-udslip.


Henrik Støwer Petersen, CEO I Mountain Top Denmark:  • Mountain Top Denmark har et stærkt sustainable mindset. Skal vi fortsat løfte barren, levere mindre klimaftryk og samtidig styrke vores globale markedsposition kræver det et smidigt samarbejde med en troværdig partner, hvor effektive løsninger, lean processer og dokumentation er kerneelementer.


Men hvordan gør man det i praksis? For at gå fra ønske til handling og dermed leve op til målene om øget bæredygtighed, ønskede virksomheden en stærk operationel samarbejdspartner ombord. Man søgte en partner, der både besidder kompetencerne, ressourcerne samt en aktør, som løbende investerer i den seneste teknologi, så man sikrer at så meget aluminium som muligt genanvendes.


Derfor har Mountain Top Denmark og Nordens største genanvendelsesvirksomhed Stena Recycling netop indgået en partnerskabsaftale hvor lean, ressourceoptimering, effektive systemer og online indblik i virksomhedens fremskridt er vigtige redskaber for at styrke Mountain Top Denmarks indsats for øget bæredygtighed.  • Stena Recycling har årtiers ekspertise inden for håndtering af affaldstyper. Fordi vi har en stor viden om hvordan en hver form for materiale kan genanvendes, fordi vi er en del af et vidtforgrenet internationalt netværk af samarbejdspartnere og fordi vi løbende udbygger både vores kompetencer og øger vores investeringer i ny teknologi, er vi vant til at understøtte de mange SMV-virksomheder, som ønsker at bidrage til øget genanvendelse, siger CEO Henrik Grand Petersen, Stena Recycling.


Mountain Top Denmark har tidligere haft forskellige samarbejdspartnere, hvor restaffaldet fra produktionen af aluminiumskomponenter skulle placeres i flere forskellige containere/ beholdere.


Det var pladskrævende med mange forskellige beholdere, hvor den enkelte medarbejder f.eks. skulle sortere de forskellige typer affald såsom aluprofiler, plader eller småstykker.


Desuden var koordinationen tidskrævende og stillede krav til den enkelte medarbejders evne til at sortere korrekt i hverdagen.


Effektivitet sikrer lavere CO2 udslip


I stedet for at medarbejderne nu skal bruge tid på at finsortere restprodukter i forskellige enheder kan de ansatte nu nøjes med at smide restprodukterne i en mindre vippecontainer, der tømmes efter behov. Den videre sortering tager Stena Recycling sig efterfølgende af.


En anden fordel ligger i reduktionen i CO2-udslippet fra transporten, som totalaftalen indbefatter. Tidligere blev aluskrottet sendt fra Mountain Top Denmark til Holland, hvor det blev forædlet for at kunne genanvendes. Nu er langdistancen også droppet til fordel for nærhåndtering.


Med partnerskabsaftalen finder finsorteringen af Mountain Top Denmarks aluminiumsskrot sted blot 30 kilometer fra Mountain Top Denmarks fabrik: på Stena Recyclings nyetablerede X-ray anlæg i Roskilde, som for nyligt blev indviet af Miljøminister Lea Wermelin og Roskildes borgmester Tomas Breddam.Totalaftalen sikrer også Mountain Top Denmark online adgang til deres datamængder, så de til enhver tid kan følge med i genanvendelsesgraderne. Det skaber overblik og indblik i hvor der kan gøres en ekstra indsats, Mountain Top har derfor konstant indblik i hvor mange mængder skrot, der håndteres og hvilken CO2-reduktion, det svarer til.


Mountain Top Denmark vil anvende den mere detaljerede afrapportering i den fremtidige tilbudsgivning. Sporbarhed og dokumentation skaber troværdighed, og det er med til at skabe konkurrencemæssige fordele.

Del denne side