VI SKAL HAVE MERE GENANVENDELIG PLAST – STENA RECYCLING HJÆLPER JER

2018-11-06

Utfordringer med plastgjenvinning | Stena Recycling

Plast er en værdifuld ressource, og genanvendelse af plast i Danmark er meget vigtigt. I dag går størstedelen af plast dog til forbrænding. Men hvis vi forstår plastens forskellige egenskaber, kan vi genvinde langt mere, end vi gør i dag, og skabe en cirkulær økonomi for plast. Her fortæller vi om de udfordringer, der er ved genvinding af plasttyper, og hvordan vi kan hjælpe jer med at håndtere dem.

ØG DIN VIDEN OG NEDSÆT FORBRÆNDING AF PLAST

Begrebet plast omfatter flere forskellige materialer. Da der mangler viden om emnet, blandes forskellige plasttyper ofte i produktionen, og det gør det sværere at genvinde. Derfor sorteres plast ofte som brændbart, og forbrænding af plast er spild af en god ressource. Vi har brug for mere genanvendelig plast, og vi har teknologien samt den nødvendige viden til at skabe en cirkulær proces – lige fra design af produkt til den efterfølgende forædling, sortering og indsamling, så plasten bliver i kredsløbet, og vi undgår forbrænding af plast. Vi kan hjælpe med uddannelse og videndeling. Sammen analyserer vi, præsenterer mulige løsninger og fastsætter mål med en klar handlingsplan.

Find værdien

Da helt nye råvarer kan være billigere end genvundet plast, skal vi fortælle om de nye værdier i den genvundne plast. Et konkret eksempel er at fremhæve din virksomheds arbejde over for slutkunderne og omverdenen. Hvis I kommunikerer om, hvordan I tænker og handler omkring genvinding, kan det have positiv indflydelse på både omsætning og jeres arbejde med bæredygtige plastløsninger til forskellige interessenter.

DESIGN DIT PRODUKT KORREKT FRA STARTEN

Et almindeligt problem ved design af forskellige plastprodukter er, at materialerne sammensættes, så produkterne er svære at separere og dermed bliver svære at genvinde. Man blander eksempelvis forskellige plasttyper, som er svære at separere, eller der anvendes materialer som lim eller metalskruer, der fastgøres i plasten. Med den rette tankegang fra starten af, allerede ved tegnebordet, bliver det nemmere at adskille produkterne, uden at rester fra andre materialer følger med ind i genvindingsprocessen. Vi har brug for mere genanvendelig plast, hvilket kræver viden og materialekendskab, og her kan Stena Recycling tilbyde både uddannelse og vejledning, så plasten kan genvindes og bruges til nye produkter, når det oprindelige produkt er blevet kasseret.

SORTÉR PLAST KORREKT

Plast er et komplekst materiale, og hver plasttype har forskellige egenskaber, der påvirker farve, form, struktur og smeltepunkt. Det er derfor vigtigt, at plast sorteres korrekt, så den kan holdes så ren, at vi får genanvendelig plast. Her kan vi hos Stena Recycling også hjælpe – ikke kun med indsamling, men også med viden om, hvad man bør huske på ved sortering af sit plastaffald.

ØGET UDBUD

For at genvundet plast kan få en plads på markedet, kræver det et stabilt udbud af store mængder af de forskellige materialer. Vi har udviklet to helt nye processer i Stena Nordic Recycling Center, som gør, at vi kan genvinde endnu mere plast og øge udbuddet af genvundne materialer på markedet. Den ene proces genvinder blød plast (LDPE) og laver det til plastpellets, som kan bruges i produktionen af plast- og affaldsposer. Den anden proces genvinder plast fra elektronisk udstyr, så mere plast, der kan genvindes, bevares i et cirkulært kredsløb. Vi har også et stort internationalt netværk, hvor vi kan finde den rette type genvundet plast, der opfylder jeres behov.

RESPEKT FOR PRODUKTIONSPROCESSEN

Uanset hvor vigtig genvinding er, skal virksomheden også respekteres. Vi forstår, hvor presset det ofte er i produktionen, og vi finder metoder til at maksimere genvindingen uden at forstyrre eller påvirke produktionsprocessen. Det må eksempelvis aldrig medføre driftsstof, at sorteringsbeholderne er fulde. Derfor sikrer vi altid, at beholderne tømmes, og affaldet transporteres væk rettidigt.

KRAV OM SAMARBEJDE

Hvis vi skal skabe en ægte forandring, kræver det samarbejde. Ikke kun mellem os og vores kunder – vi skal samarbejde gennem hele værdikæden. Fra producenter af materialer til underleverandører og producenter. Den slags samarbejde findes allerede inden for eksempelvis stålindustrien, men ikke inden for plastindustrien.

 

Resumé

Genanvendelse af plast i Danmark, og i resten af verden, er vigtigere end nogensinde. Denne genvinding er dog kompleks og kræver, at producenter, leverandører og industrier bruger nytænkning og samarbejder. Her er fire konkrete punkter, som alle kan gøre nu:

  1. Tænk genvinding ind allerede i dit produktdesign
  2. Brug genvundet plast så meget som muligt
  3. Bland ikke plasttyper i produktionen
  4. Sørg for, at materialerne er nemme at adskille, når produkterne når ’end of life’

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side

Find skjulte plastværdier i jeres produktion

Når du registrerer dig på en af Stena Metall-koncernens websteder giver du samtidig dit samtykke til at dine oplysninger behandles som beskrevet her.

Værdiskabende partnerskaber

Stena Recycling og nemlig.com indleder et nyt banebrydende samarbejde på plastområdet der årligt vil sikre genanvendelse af millioner af plastikposer.

Læs mere

Plastgenvinding i forandring

Hvis du nogensinde har siddet i en Volvo, har du med stor sandsynlighed siddet ved et instrumentpanel fremstillet af International Automotive Components (IAC), der en af Stena Recyclings kunder.

Læs mere