Har du styr på håndtering af farligt affald?

2018-02-14

har-du-styr-på-håndtering-af-farligt-affald-1280x400_CompQual80.png

"Udfordr os! ", siger Jan-Erik Andersson, chef for forretningsområdet farligt affald hos Stena Recycling. – Vi har den nødvendige viden og et stort netværk, så vi kan forbedre jeres håndtering af farligt affald og finde nye afsætningsmuligheder. Opløsningsmidler kan eksempelvis renses og genanvendes. Spildolie kan omdannes til ny basisolie. Og det er bare to eksempler.

Når der stilles strengere krav til bæredygtighed i produktionsindustrien, er vi nødt til at finde nye løsninger sammen. Virksomheder, der vil være på forkant inden for bæredygtighed, sigter mod 'zero waste' – det vil sige, at intet af deres produktionsaffald må lande på deponi.  For at nå det mål er vi nødt til at stille spørgsmålstegn ved den måde, vi arbejder på i dag.

– I dag er man uden tvivl nødt til at destruere visse stoffer. Men andre typer farligt affald kan rent faktisk blive til en ressource og genanvendes, for eksempel spildolie, opløsningsmidler og glykol. I vores egne afdelinger og vores netværk bestående af over hundrede partnere i Europa finder vi frem til løsninger, der sikrer øget genvinding og genanvendelse. Vi sikrer, at farligt affald flyttes opad i affaldshierarkiet og er med til at gøre din virksomhed mere bæredygtig. Så giv os en opgave, og lad os se, hvad vi kan komme frem til, siger Jan-Erik Andersson.

Gode cases: en ny industrikunde, der bruger store mængder opløsningsmidler i deres produktion. Tidligere gik affaldet til forbrænding, indtil Stena Recycling fandt en langt mere bæredygtig løsning hos en partner i Tyskland. Efter en grundig rensningsproces er opløsningsmidlet nu så rent, at det kan sælges og genanvendes.

En anden case er en industrivirksomhed, hvor der opstår store mængder slibestøv og støv fra sandblæsning i produktionen. Affaldet har et højt indhold af værdifulde metaller, men partiklerne er så fine, at materialerne ikke kan genvindes med de gængse metoder. Tidligere blev affaldet lagt på deponi, og disse metaller gik tabt.

– Igen kunne vi takket være vores erfaring, tætte samarbejde med vores kunder og store netværk af partnere, som finder frem til en løsning, så 75 procent af affaldet nu kan genvindes. Vi har flyttet dette materiale op i affaldshierarkiet – fra deponi til materialegenvinding. Denne løsning reducerer også kundens omkostninger, fortæller Jan-Erik Andersson.

Et presserende spørgsmål inden for håndtering af farligt affald er behandling og genvinding af batterier fra elbiler. I de næste par år vil mængden stige hurtigt, efterhånden som de første elbiler bliver skrottet. Materialer og andre stoffer, der kan genanvendes, skal håndteres ansvarligt.

– På det område er vi også førende takket være vores netværk, ekspertise og tætte samarbejde med bilindustrien og flere universiteter. Vi arbejder for at tilbyde vores kunder gode, bæredygtige løsninger, der giver materialerne en længere levetid ved hjælp af genanvendelse eller maksimeret, miljøvenlig genvinding, fortæller Jan-Erik Andersson.

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side

Håndtering af farligt affald

I vores miljøstationer opbevares farligt affald enkelt og sikkert. Virksomheder kan vælge mellem forskellige miljøstationer, der tilpasses efter behov.

Læs mere