Materialeeksperten der finder skjulte værdier

2017-05-29

1280x400_Peter-A-Expertartikel_CompQual80.jpg

Genvindingseksperten Stena Recycling genvinder over 5 mio. ton materialer hvert år i fem lande. Materialer, der tidligere blev anset for at være affald, får på den måde nyt liv og ny værdi.

Peter Andersson, chef for forretningsområdet metaller, går en tur i produktionen og kan hurtigt konstatere, at den pågældende virksomhed blander tre forskellige slags messing og tre slags rustfrit på en forkert måde – i samme affaldscontainer.

- De mister penge, fordi de blander materialerne. Materialerne har en værdi på 12 SEK pr. kg, når de er sorteret, men kun 3 SEK pr. kg når de er fejlsorterede, fortæller Peter.

STORE VÆRDIER I BEDRE MATERIALEHÅNDTERING

Spild og restprodukter er svære at undgå i produktionsindustrien, og for en lægmand kan det være svært at vide, hvad der er værdifuldt, og hvordan man håndterer affaldet korrekt. Ubetydeligt affald kan pludselig vise sig at være værdifuldt og muligt at genvinde med avanceret teknik – eller helt enkelt med smartere sortering.

- Det kan hurtigt blive til store summer! En af vores kunder indkøbte materialer fra tre forskellige jernleverandører, og da vi fik analyseret varestrømmen, viste det sig, at en af jernpladerne havde et meget lavt manganindhold og derfor var af bedre kvalitet. Men de havde blandet alt jern i samme container. Efter vores analyse begyndte de at separere kvaliteterne og fik 3,5 mio. SEK ekstra ind. Indtægter de ikke havde regnet med, afslører Peter. 

Peter og hans ekspertteam hjælper produktionsvirksomheder med at finde skjulte værdier ved at skabe nye rutiner, analysere og markere kvaliteter, skifte beholdere, uddanne medarbejderne og komme på regelmæssige besøg.

- Det absolut største fund, jeg har gjort, var hos en kunde, der arbejdede med sølvpletteret metal for at øge produktets levetid. De fik endestykker som spild, og som vi ved, er sølv dyrt. Tidligere fik de 1 SEK pr. kg, men efter at jeg havde været der, fik de 50 SEK pr. kg, fortæller Peter.

FÅ MATERIALERNE IND I KREDSLØBET

De seneste fem år har Stena bemærket, at produktionsindustrien er meget interesseret i miljøspørgsmål og har et ønske om helt at undgå deponering. Virksomhederne vil gerne bevæge sig op ad affaldstrappen, transformere affald til aktiver og kommunikere mere om bæredygtighed i miljørapporter og årsregnskaber.

- Vi hos Stena Recycling anser alt for at være ressourcer. Intet, der kan genvindes, skal lande på deponier. Der kan altid findes genvindingsalternativer. Og dér er der penge at tjene, mener Peter Andersson.

Når restmaterialer bliver til nye råvarer, som så bliver til nye produkter på markedet, bidrager de til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Genvinding af 1 ton jern sparer over 1 ton CO2-udslip. Gennem genvinding opnår vi en mere effektiv ressourceudnyttelse, og vi undgår skadelige CO2-udslip, der bidrager til den globale opvarmning.

SAMARBEJDE MED STENA RECYCLING

Noget af det første, Peter og hans team gør, når de kommer ud i en produktionsvirksomhed, er at etablere et tæt, langsigtet samarbejde ved at indgå en kontrakt – 4-5 år er en god periode til opstartsfasen.

- Samarbejdet med Stena Recycling kræver et langsigtet partnerskab. Vi kan hurtigt identificere de mest akutte tiltag og skabe nye rutiner for kunden, men derefter er det vigtigt hele tiden at komme med nye forbedringsløsninger og optimere processen, forklarer Peter.

At udvikle de bedste løsninger og selve samarbejdet tager tid, og nøgleordene er lydhørhed, kreativitet og åbenhed. Stena uddanner industrimedarbejderne hos kunden for at styrke deres kompetencer inden for genvinding og bæredygtighed. Og det er populært.

- Med nye rutiner får virksomhederne hurtigt bedre kontrol over ressourcestrømmene.  Det er generelt et godt råd at bruge de samme beholdere til de samme materialer, mener Peter.

180 STENA-FILIALER

Stena har bevidst etableret filialer næsten to hundrede steder i Nordeuropa for altid at være til stede i nærheden af kunden. Der skal altid være en materialeekspert i nærheden, som kan komme ud og hjælpe, hvis der skulle ske noget.

Stena har også investeret store summer i ny moderne teknik for at kunne øge genvindingsgraden, men en del ekspertviden kan aldrig erstattes af teknik. Det kræver års erfaring og kreativitet at finde de skjulte værdier, mener Peter.

Læs mere om vores ydelser til fremstillingsindustrien

SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG? KONTAKT OS

Del denne side