Mindre bureaukrati skal styrke affaldsvirksomhedernes konkurrenceevne